Home

Legea 78/2000 actualizata 2021 pdf

LEGE 78 08/05/2000 - Portal Legislati

 1. Decizie de respingere: HP nr. 12/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 355 din 7 aprilie 2021. + Articolul 14 Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 14 a fost abrogat de pct. 10 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012
 2. Legea nr. 78/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România,
 3. Textul integral: Legea 78/2000, Actualizata 2016, pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si in format PDF. Textul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei
 4. We would like to show you a description here but the site won't allow us
 5. VI din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 3 noiembrie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern a fost publicată în Monitorul Oficial al României

4. LEGEA nr. 121 din 29 mai 2015 5. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 6. LEGEA nr. 163 din 10 iulie 2018 7. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 9 aprilie 2020 8. LEGEA nr. 238 din 6 noiembrie 2020 9. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 24 februarie 2021 Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011. LEGE Nr. 196/2018 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 660 din 30 iulie 2018 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziții generale, definiții ART.

r) din Legea nr. 263/2010, la data de 1 ianuarie 2011 [data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010], se abrogă prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 80/1995. ART. 12 Cadrele militare în activitate au dreptul să urmeze învăţământul superior militar sau civil cum a fost introdus prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 21 martie 2017,. Legea pensiilor actualizata 2021. Acum 1 an. se menţin până la data de 1 septembrie 2021, dată până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de muncă. La data de 13-01-2019 Alineatul (1^1) La data de 16.07.2021 aliniatul (1) a fost modificat prin legea 197/16.07.2021 LEGE 307 12/07/2006 - Portal Legislativ. LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor. EMITENT. PARLAMENTUL ROMÂNIEI. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 17 aprilie 2019. *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea. *) Lit. m), n) şi o) intră în vigoare la 25 august 2021, conform art. unic din Ordonanţa nr. 18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 22 august.

LEGE nr. 168 din 22 iunie 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii EMITENT • PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2021. Adresa de corespondență Tel: +4 021 xxx xxx Fax: +4 021 xxx xxx Email: contact@server www.website.ro #M48: Legea nr. 56/2017 #M47: Legea nr. 11/2017 #M46: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 #M45: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 #M44: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 #M43: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102

Integral: Legea 78/2000, Actualizata 2016, pentru

 1. Parlamentul României - Lege nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii În vigoare de la 07 august 1991 Formă aplicabilă de la 13 octombrie 2004 Consolidarea din data de 30 ianuarie 2020 are la bază republicarea di
 2. LEGE Nr. 127/2019 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 9 iulie 2019 Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I Dispoziţii generale ART.
 3. Textul integral: Legea 448/2006, actualizata 2020, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si in format PDF. Textul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei

Parlamentul României - Lege nr. 567/2004 din 09 decembrie 2004 Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice În vigoare de la 01 ianuarie 200 (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordonanta de. Parlamentul României - Lege nr. 18/1991 din 19 februarie 1991 Legea fondului funciar nr. 18/1991 În vigoare de la 20 februarie 1991 Formă aplicabilă de la 05 ianuarie 1998 Consolidarea din data de 07 iulie 2020 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 05 ianuarie 1998 şi includ Legea educației naționale nr. 1/2011 În vigoare de la 09 februarie 2011 Consolidarea din data de 04 iunie 2021 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011 Include modificările aduse prin următoarele acte:

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (aplicabila incepand cu data de 1 februarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ----- *) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 1 februarie 2014 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. LEGE (A) 207 20/07/2015 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015(*actualizat ă*) privind Codul de procedur ă fiscal ă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 23 iulie 2015 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2016 Forma actualizata valabila la data de : 22 martie 201

LEGE Nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. ð ò din î ñ iunie î ì í ð Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL PRELIMINAR CAPITOLUL I Domeniul de reglementare ART. LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protec ţ ia ş i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 1) - Republicare Forma actualizatăla data de 05-feb-2019 ProStemCell.ro . CAPITOLUL I: Dispozi. ţ. ii generale, defini. ţ. ii . ş. i principii . Art. 1 . Prezenta lege reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handica

lege5.r

LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale Forma sintetică la data 04-Jan-2021. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. (la data 01-Jan-2015 actul a fost in legatura cu Regulament din 2014 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996 şi a mai fost modificată şi completată prin: - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea şi funcţionarea unor ministere Constitutia Romaniei este legea fundamentala a statului roman care reglementeaza, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor si autoritatile publice fundamentale. Constitutia Romaniei actualizata 2019 in varianta pdf. Constitutia Romaniei Pdf . Articole.

Legea pensiilor actualizata 2021 - pensii, legislatia

LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT PARLAMENTUL Publicat în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010 Data intrarii in vigoare 01-01-201 Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, transmite Agerpres Click AICI si descarca NOUL Cod al muncii actualizat valabil in 2021, in format PDF In anul 2011 Codul muncii - Legea nr. 53/2003 a fost modificata substantial prin Legea nr. 40/2011. Urmare a acestei modificari Codul muncii a fost republicat in Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011. Info utile

Legea 80 actualizata 2021 pdf. Drepturi | Lege 80/1995. Acesta este un fragment din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Forma actualizata valabila la data de : 3 mai 2017 Prezenta forma actualizata este valabila de la 30 iunie 2016 pana la LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002. ART. 6 (1) Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplic *) În perioada 2019-2021 nu se aplică prevederile art. 8 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (la data 29-dec-2018 Art. 8 din titlul I a se vedea referinte de aplicare din Art. 50 din capitolul II din Ordonanta urgenta 114/2018 ) Art. Data intrarii in vigoare : 12 ianuarie 2021 Forma actualizata valabila la data de : 12 ianuarie 2021 Prezenta forma actualizata este valabila de la 12 ianuarie 2021 pana la 13 ianuarie 2021 ────────── Conţinute de HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 3 din 12 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. Forma actualizata valabila la data de : 9 februarie 2021 Prezenta forma actualizata este valabila de la 31 decembrie 2020 pana la 9 februarie 2021 ────────── *) Not ă CTCE: Forma consolidat ă a LEGII nr. 500 din 11 iulie 2002 , publicate în Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002, la data de 9 februarie 2021 este.

Legea 98_2016 actualizata 2018.pdf. LEGE Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice Text în vigoare începând cu data de 4 iunie 2018 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României. HOTĂRÂRE Nr. 531/2021 din 10 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completăril 1 LEGEA NOTARILOR PUBLICI ŞI A ACTIVITĂŢII NOTARIALE NR. 36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Status: Act în vigoare Versiune de la: 24 martie 2017, astfel cum a fost modificată și completată prin: Legea 206/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea uno

LEGE 307 12/07/2006 - Portal Legislati

Legea Locuin ţei Nr. 114 din 11 octombrie 1996 (republicare) Regelementarea cadrului general de realizare, exploatare şi administrare a locuin ţelor are la baz ă urm ătoarele principii: Accesul liber şi neîngr ădit la locuin ţă este un drept al fiec ărui cet ăţean #M68: Legea nr. 104/2016 #M69: Legea nr. 112/2016 #M70: Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016** #M71: Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016 #M72: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016** #M73: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 #M74: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 Actele normative marcate cu două asteriscuri (**) se referă la derogări de l Legea nr. 422/2001privind protejarea monumentelor istorice a fost publicat,în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, iar ulterior a mai fost modificat,3i completat, prin: - Legea nr. 401/2003pentru modificarea 3icompletarea Legii nr. 50/1991privind autorizare LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 - (*actualizata*) privind venitul minim garantat (actualizata pana la data de 10 aprilie 2003*) EMITENT: PARLAMENTUL ----- *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. pana la data de 10 aprili aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 112/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 17 iunie 2010, dându-se textelor o nouã numerotare. Legea cetãţeniei române nr. 21/1991 a mai fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, iar ulterior a mai fost modificatã ş

Legea nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor Emitent: Parlamentul Republicată în Monitorul Oficial nr. 425 din 10 iunie 2014* * Cu modificările și completările aduse de Legea nr. 319 din 11 decembrie 2015 și Legea nr. 22 din 2 LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizata*) privind reforma in domeniul sanatatii (actualizata pana la data de 30 iulie 2007*) EMITENT: PARLAMENTUL ----- *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. Centrul Teritorial d LEGEA 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. ACTUALIZATA la 19.07.2021 cu Legea 197/2021 publicata in MOR 712/19.07.2021 --- www.rauflorin.ro --- P a g e 2 | 45 f) principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul public de pensii isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentr Legea 333 din 2003 republicata actualizata LEGEA nr. 333 din 2003 republicata, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 18 martie 2014 Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea i

Legea nr. 201/2021 - modificarea OG nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C. Legea nr. 198/2021 - modificarea și completarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară; Legea nr. 197/2021 - modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii public Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata 2014. Legea Arhivelor nationale Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 22 aprilie 2014 Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75

CNPP - Leg

 1. Descarca GRATUIT Legea Salarizarii Unitare - Legea nr. 153/2017 - Grile salarizare 2020. Citeste varianta actualizata disponibila si in format PDF
 2. LEGE nr. 284 din 28 decembrie 2010 (* actualizată*) privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2011 Forma actualizata valabila la data de : 18 aprilie 201
 3. Codul muncii actualizat 2021 • Legea pensiilor 2021 • Noul cod fiscal 2021 • Legea GDPR • Legislatie TVA • Codul civil 2019 • Codul penal 2021 • Codul de procedura penala 2021 • Dictionar juridic • Plata anticipata credit • Codul silvic actualizat • Legea asociatiilor de proprietari nr. 196/2018 actualizata 2021
 4. Vezi noul Cod Fiscal - Legea nr. 227/2015! Descarca ultima versiune PDF actualizata Iunie 2021 a Codului Fiscal

Stimati colegi, va informam pe aceasta cale ca, in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI (PARTEA I) Nr. 446 din 27 Aprilie 2021, a fost publicata LEGEA nr. 101/26.04.2021 - pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și [ LEGE Nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziŃionării de calculatoare Text în vigoare începând cu data de 26 iunie 2005 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMł Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate î - Legea nr. 500/2002 a finantelor publice - 4/ 31 40. taxă - sumă plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, o instituţie publică sau un serviciu public; 41. vărsământ - modalitate de stingere a obligaţiei legale, prin virarea unei sume de bani, efectuată.

Integral: Legea 448/2006, actualizata 2020, privind

 1. LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2014 PDF - Număr de imigranţi din ţările terţe, după cetăţenie (). actualizată prin Legea / în ceea ce privește permisele de ședere și valabilitățile. Data intrari
 2. ‎ Legea 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, actualizata
 3. Legea 1 2004 actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial nr. 162 din 25.2.2004. Legea 1 2004 APIA actualizată prin: Legea 188/2011 - privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune şi care fac parte din sistemul de finanţare al fondurilor.
 4. Ordonanta de urgenta a Guvernului 96 din 2003 actualizata privind protectia maternitatii la locurile de munca. Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 750 din 27 octombrie 2003. Actualizata in 18 iunie 2015 prin Legea nr. 154 din 2015. OUG 96/2003 PDF . In temeiul art. 144 alin
 5. . Posted on July 5, 2021. HG nr. din 14 Decembrie , publicată în Monitorul Oficial al. se Stat, Dl. Kiraly Andras Gyorgy este un inventar actualizat anual al unor şi să prevadă indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi. 0
 6. Legea voluntariatului actualizata 2018 pdf. 469 din 26 iunie 2014. 78 din 24 iunie 2014 forma actualizata o gasiti urmand acest link a fost publicata in monitorul oficial nr. O irca creta ogofatu paeinå 2 din 2. 196 2018 a fost actualizata la zi si include toate modificarile din 2020. Aviz 2020 docx 09 sep 2020 10 36 16k cerere elib

Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deseurilor ..

Legea 76/2002 Actualizata 2021. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca ). (1) beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditi LEGEA 295 DIN 2004 ACTUALIZATA 2014 PDF. By admin . Posted on July 5, 2021. 80/ pentru modificarea si completarea Legii nr.. notarilor publici in a carei raza administrativ-teritoriala se afla lista actualizata a actelor de deces intocmite.. / privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Legea / privind executarea pedepselor si a.

Legea contabilitatii valabila in 2021 - Legea nr

 1. LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 (*actualizata*) pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie (aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 18 mai 2000 Data intrarii in vigoare : 18 mai 2000 Forma actualizata valabila la data de : 24 februarie 201
 2. istrate de aceasta ori înnumele ei, se pedepseştecu închisoarede la 2 la 7 ani şiinterzicerea unor drepturi
 3. Noua lege pentru vânzarea terenurilor agricole - în vigoare de astăzi, 1 februarie 2021. Roxana Dobre - 1 februarie 2021 01:49. Legea pentru vânzarea terenurilor agricole, în forma adoptată de Parlament anul trecut, intră de astăzi, luni - 1 februarie, în vigoare, după ce Guvernul a aprobat printr-o Ordonanță de Urgență.
 4. Forma actualizata valabila la data de : 15 septembrie 2014 Prezenta forma actualizata este valabila de la 4 aprilie 2014 pana la 31 decembrie 2014----- ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de: 1 ianuarie 2015 prin LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013. ----
 5. » Modificarile Legii Educatiei in 2021 » Legea invatamantului in 2021. Comunica experienta PortalInvatamant.ro. Legea invatamantului in 2021 - pagina 2. 03 Feb. 2021. 10 ianuarie va fi Ziua Matematicii, Informaticii si Stiintelor Naturii - proiect de lege adoptat de Senat

LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 (*actualizată*) privind finanţele publice (actualizată până la data de 22 aprilie 2011*) EMITENT: PARLAMENTUL ----- *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 13 august 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra Neamţ pana la. Lucrarea Regulament intern: model si documente conexe , a fost actualizata in data de 14.01.2021, dupa cum urmeaza: - Au fost aduse completari documentului in baza HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata care se aplica de la 13.01.2021. A fost completata in acest sens nota de subsol 107 de. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de interes public (actualizata pana la data de 16 octombrie 2006*) EMITENT: PARLAMENTUL; *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001. Aceasta este form

Constitutia Romaniei actualizata la zi - Constituția Românie

LEGEA 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare Formatul *Pdf contine imagini cu Linkuri catre articole si Instrumente profesioniste de HR care includ Know - How si Experienta relevanta de business din organizatii de succes. Fiti incurajat(a) sa va dezvoltati! www.rauflorin.ro 3.08.201 legea pensiilor 2021 pensii punct de pensie Pensiile românilor urmează să crească semnificativ în anul 2020, conform prevederilor viitoarei Legi a pensiilor publice. Această măsură riscă să aducă mari probleme bugetare pentru Guvern, în următorii ani, iar specialiștii avertizează că singura soluție este o amânare a creșterilor Obiectul dezlegării chestiunii de drept. Art. 18 1 din Legea nr. 78/2000 (1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Legea privind indemnizațiile pentru urmaşii celor

Lege nr. 191/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern din 27 octombrie 2011, M. Of. 780/2011 ; Ordonan ţă nr. 37/2004 - pentru modificarea şi completarea reglement ărilor privind auditul inter LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizata*) privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (actualizata pana la data de 26 martie 2004*) EMITENT: PARLAMENTUL ----- *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 24 noiembrie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. Centru ANEXA Nr. 1 MĂSURI pentru creșterea capacității de răspuns 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 488/11.V.2021 Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea ș 2021 Femeie, funcționar contabil Stagiu complet = 25 ani Stagiu realizat = 33 ani Puncte realizate = 26 1.144 2018 955 2017 ian. 1.040 2017 iul. 907 2016 1.316 2019 1.846 2020 +115% 2021 1.950 1.950 Formula actuală Formula nouă (lei) EXEMPL LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2011 - va fi abrogat de art.183 din LEGE 127/2019 la data de 1 septembrie 2021 Forma actualizata valabila la data de : 13 februarie 202

Codul muncii 2021 - Legea 53/2003 actualizata, valabil 202

Stimati colegi, va informam pe aceasta cale ca, in cursul zilei de 09.03.2021 - au fost publicate: - Legea bugetului de stat pe anul 2021 (Emitent: Parlamentul României) - nr. 15 din 08 Martie 2021 - Monitorul Oficial nr. 236 din 09.03.2021 - DESCARCA DE AICI - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul [ prin oug 8/18.02.2021 legea 127/2019 a fost prorogata pana la data de 01.09.2023. Noua formula de calcul, restricții de accesare a unor categorii de pensii, redefinire stagii de cotizare, Recalcularea tuturor pensiilor

Legea 80 actualizata 2021 pdf - legea n

În materia reglementată de prezenta lege dispoziţiile prevăzute la art. 4 prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, iar în caz de conflicte în domeniu prevalează dispoziţiile menţionate. (1) Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în domeniile menţionate la art. 2 alin. (1) LEGEA nr. 188/1999, Actualizata 2019, privind Statutul functionarilor publici - Republicata Actualizata 2019 prin Legea 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (publicata in M.Of. 554 din 03 iulie 2018) CAPITOLUL I: Dispozitii generale Articolul Parlamentul României - Lege nr. 101/2016 din 19 mai 2016 Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional d

(PDF) Legea 98_2016 actualizata 2018

Legea 76/2002 - Legea somajului actualizata 2019. Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr. 103 din 6 februarie 2002. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege Legea nr.153/2017 actualizata - indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată 50% 3348 Art. 14 - Legea nr.153/2017 actualizata Alte drepturi : Tipul Valoare anuala Baza legala Indemnizatie hrana 589406 Art.18 - Legea nr.153/2017, actualizata

Legea 46/2003 - forma sintetica pentru data 2021-04-26 pag. 1 4/26/2021 : codrut.stanescu@yahoo.com. Art. 13 Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentr LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizata*) privind venitul minim garantat (actualizata pana la data de 28 martie 2008*) EMITENT: PARLAMENTUL----- *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001. Aceasta este forma actualizatã de S.C. Centrul Teritoria GDPR in Romania - Legea nr. 190/2018 Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1: Obiectul legii Prezenta lege stabileste masurile necesare punerii in aplicare la nivel national, in principal, a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. Art. 2: Definitii (1) In aplicarea Regulamentului general privind protectia datelor si a prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se.