Home

Clasificarea substantelor periculoase

SUBSTANłELE PERICULOASE. DEFINIłIE. CLASIFICARE. REGULI DE TRANSPORT ŞI DEPOZITARE. INTERVENłIA ÎN CAZUL ACCIDENTELOR ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANłE PERICULOASE SubstanŃă - element chimic şi compuşii săi în stare naturala sau obŃinuŃi printr-un proces de producŃie Regulamentul CLP a intrat în vigoare la data de 20 ianuarie 2009 și și a înlocuit treptat Directiva privind clasificarea și etichetarea substanțelor periculoase (67/548/CEE) și Directiva privind preparatele periculoase (1999/45/CE). Ambele directive au fost abrogate la data de 1 iunie 2015 Substanţe Periculoase Substituire TRGS 600 Regulile Tehnice pentru Substanţe Periculoase (TRGS) prezintă starea de fapt, situaţia medicinii muncii şi igienei în muncă şi alte rezultate privind activităţile care implică substanţe periculoase, precum şi clasificarea şi etichetarea acestora. Acestea sunt stabilite de cătr

Types: Full Time Jobs, Part Time Jobs, Temporary Jobs, Contract Job

 1. CLASIFICAREA, ETICHETAREA ŞI AMBALAREA SUBSTANŢELOR ŞI AMESTECURILOR PERICULOASE. CLP. AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUI Splaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54 www.anpm.ro , e-mail serviciul_chimicale @anpm.ro. Scop
 2. Clasa 9 Substanţe şi obiecte periculoase diverse. După cum se observă există 13 clase de mărfuri periculoase. Coletele în care se află mărfuri periculoase trebuie etichetate cu modelul de etichetă corespunzător pericolului prezentat de marfa respectivă. Dacă o marfă prezintă mai mult de un pericol atunci trebuie puse etichetele.
 3. SUBSTANŢELE ŞI PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE. Obligaţiile unităţilor la efectuarea de operaţiuni cu . substanţe şi preparate chimice periculoase. LEGISLAŢIE =extrase= 1. H.G. nr. 1408 / 04.11.2008 (M.O. nr. 813 / 04.12.2008) privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

Assistant Vacancy - 16 New Jobs Added - Apply Now

 1. Substante periculoase Biroul Substanțe Periculoase are următoarele atribuții (1) coordonează integrarea politicilor privind substanţele periculoase în celelalte politici sectoriale, programe PHARE şi alte programe internaţionale din domeniul substanţelor periculoase; elaborarea, împreună cu alte autorităţi care au competenţe conform legii strategii şi politici de mediu privind.
 2. Substantele sau preparatele chimice periculoase (definite conform HG nr. 1408/ 04.11.2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase, respectiv HG nr. 92/ 23.01.2003 Norme metodologice privind clasificarea, etichetarea ]i ambalarea preparatelor chimice periculoase, modificat` ]i completat` prin HG nr. 597/ 13.06.
 3. Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicata 2014 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 din 12 martie 2014 Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in.
 4. Pentru mărfurile periculoase ambalate în cantități exceptate, documentul de transport trebuie să includă mențiunea de la paragraful 3.5.6 al ADR Mărfuri periculoase în Cantități Exceptate și să indice numărul acestor colete (care nu trebuie să depășească 1000 - conform paragrafului 3.5.5 al ADR)
 5. Clasificarea substantelor si preparatelor chimice periculoase Art. 8. - Substantele se clasifica in baza proprietatilor lor intrinseci, in conformitate cu categoriile stipulate in art. 7. Art. 9. - Clasificarea preparatelor chimice in functie de gradul de pericol si de natura specifica a riscurilor aparute se face potrivit prevederilor art. 7.
 6. - Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificata si completata prin legea 263/2005 . - HG 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, completata si modificata de HG 597/2007
 7. Substante periculoase. - Hotararea nr. 1408 din 04/11/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase. - Lege nr. 360 din 02/09/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase. - Hotararea nr. 937 din 01/09/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a.

 1. CLASIFICAREA, IDENTIFICAREA, AMBALAREA Sl ETICHETAREA MARFURILOR PERICULOASE. 4. Cum sunt clasificate marfurile periculoase. Tinand cont de marea diversitate a marfurilor periculoase si avand in vedere necesitatea realizarii unor norme corespunzatoare pentru asigurarea securitatii in timpul manipularii, depozitarii si transportului, marfurile periculoase au fost si sunt, clasificate, dupa.
 2. Astfel, in acest sens sunt, atat la nivel national, cat si la nivel european o serie de institutii abilitate care reglementeaza inregistrarea, evaluarea, restrictionarea, autorizarea, etichetarea, clasificarea si ambalarea substantelor sau a amestecurilor periculoase atat pentru sanatatea oamenilor, cat si pentru mediu
 3. Există 9 clase principale de mărfuri periculoase, clasificarea acestora fiind făcută de către expeditor în baza documentaţiei existente. Categoriile de substanţe periculoase. Conform ADR, clasificarea substanţelor periculoase este următoarea: Clasa 1: substanţe şi obiecte explozive
 4. Prin Legea nr.195/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 795 din 9 noiembrie a.c., a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.122/2010 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor.Prin actul normativ aprobat de Parlament, Executivul se încadrează în reglementărilor comunitare potrivit cărora, până la 20 ianuarie 2012, trebuie să.

CLP — Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor

24. alin. (2) din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase modificată şi completată de Legea nr. 254 decembrie 2011 şi lista substanţelor periculoase,in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 ,privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor. LEGISLATIE DE MEDIU - SUBSTANTE PERICULOASE Regulamentul (CE) nr.1336/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr.648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilo Substanțe periculoase — orice substanță lichidă, gazoasă sau solidă care prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor — sunt prezente în aproape toate locurile de muncă. În Europa, milioane de lucrători vin în contact cu agenți chimici și biologici care le pot afecta sănătatea. De fapt, în anul 2015, 17. Dacă furnizați substanțe chimice periculoase în SEE (În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Regatul Unit (până la sfârșitul perioadei de tranziție) + Islanda, Liechtenstein și Norvegia), trebuie să respectați regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (regulamentul CLP). Regulamentul CLP vine în completarea regulamentului REACH și garantează că. HG nr. 539/2016 pentru abrogarea HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si a HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase

Reguli Tehnice pentru Substanţe Periculoase (TRGS 600

Lista cu substanţele şi preparatele chimice periculoase sunt prevăzute în HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici şi în HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea. Classification of substances and mixtures. A core principle of the Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation is the 'self-classification' of a substance or mixture by the manufacturer, importer or downstream user. This involves identifying the hazards of the substance or mixture and comparing the hazard information with the. Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (perioada de introducere progresivă până la 1 iunie 2015) Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase sunt armonizate din 1967 pentru a asigura protecția sănătății și a mediului, precum și libera circulație a acestor produse Clasificarea substantelor periculoase in functie de proprietatile intrinseci Toxicitatea acuta a unei substante este exprimata prin valori specifice ale concentratiilor LC50, EC50, IC50 si prin utilizarea frazelor de risc R50, R51 si R52. Cumuland aceste valori (proprietati), s-au stabilit criterii de clasificare a substantelor periculoase.

Clasificarea, Etichetarea Şi Ambalarea Substanţelor Şi

O clasificare a substantelor periculoase in baza proprietatilor lor intrinseci, in functie de gradul de pericol reglementata de legislatia actuala este urmatoarea: Substante si preparate explozive: substante si preparate solide, lichide, pastoase sau gelatinoase care pot sa reactioneze in absenta oxigenului din atmosfera, producand imediat. - Substantele si preparatele chimice periculoase, in intelesul prezentei legi, sunt cele prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000**) privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001

ADR clase de marfuri periculoase - Atestate profesional

Legea aduce unele modificari vechilor reglementari, in special privind: - Armonizarea legislatiei SEVESO cu noua legislatie a chimicalelor referitoare la clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase - Masurile ce trebuie asigurate pentru o mai buna informare a publicului in legatura cu riscurile. - inventarulsubstantelor si amestecurilor reglementate sub Regulamentul 1272/2008 privind clasificare, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase; - baza de date cu operatorii implicati în activităti cu substante eligibile la înregistrare conform Regulamentului 1907/2006 LEGISLAŢIE PRIVIND SUBSTANŢELE ŞI PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE Obligaţiile unităţilor la efectuarea de operaţiuni cu substanţe şi preparate chimice periculoase LEGISLAŢIE =extrase= 1. H.G. nr. 1408 / 04.11.2008 (M.O. nr. 813 / 04.12.2008) privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase HG nr 1408/2008 privind clasificarea , ambalarea, etichetarea substantelor chimice periculoase. ( anexele 1-6) HG nr 937/2010 privind clasificarea , ambalarea, etichetarea amestecurilor chimice periculoase

Obligaţiile angajatorului: - Adresa inaintare lista substanţe chimice periculoase la ITM. - Modele pentru evidenţele substanţelor chimice prevăzute de legislaţia SSM. Notificarea va cuprinde atât formularul adresă de înaintare a notificării (de mai sus) cât şi modelele enumerate, după caz, fiind completate fără să se omită. -HG nr. 1408/ 04.11.2008 Clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase, anexa 1-6, -HG nr. 937/ 01.09.2010 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase

Substante periculoase Ministerul Mediulu

Eticheta de pericol, pentru clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase, insotita de textul explicativ: SUBSTANTA SOLIDA INFLAMABILA. Simbol flacara in chenar patrat, pozitionat ca romb, cu dungi rosii de aceeasi latime pe un fundal alb - folosit pentru semnalizarea substantelor solide inflamabile; Mai multe detalii Intr-adevar H.G. nr. 1.408/2008 a fost abrogata prin H.G. nr. 539/2016. In acest sens, substantele si preparatele periculoase utilizate vor fi identificate cu cele din anexele Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, regulament european care are putere de. Art. 1. - (1) Prezenta hotarare instituie cadrul legal pentru clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase pentru om si mediu, in vederea introducerii pe piata a acestora. (2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica urmatoarelor substante si preparate in stare finita, destinate utilizatorului final: a) medicamentelor de.

Eticheta pentru clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase pe suport autocolant, rezistent la apa. Textul suplimentar este NOCIV +40745024781. Contactaţi-ne. Autentificare. Coş de cumpărături 0 Produs Produse (gol) Nici un produs. Finalizează comanda Clasificarea și etichetarea armonizată a substanțelor periculoase este actualizată printr-o Adaptare la progresul tehnic (ATP), care este adoptată de Comisia Europeană în fiecare an, în urma avizului Comitetului pentru evaluarea riscurilor al ECHA. Alte modificări aduse textului legal pot fi, de asemenea, puse în aplicare printr. privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014 I Orientativ puteti consulta lista cu substante periculoase din HG nr. 1.408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, unde gasiti acidul azotic si acidul clorhidric privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 26 iulie 2001 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea

+ Articolul 3 Substanţele şi preparatele chimice periculoase, în înţelesul prezentei legi, sunt cele prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000**) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001 Substanțele toxice sunt acele substanțe care au în compoziție un toxic care este dăunător mediului înconjurător sau organismului viu cu care vine în contact putând provoca în anumite doze și moartea acestuia. Știința care se ocupă cu studiul substanțelor toxice se numește toxicologie.Simbolul prin care se etichetează vasele în care sunt păstrate toxicele este un craniu cu. e) o contributie de 2% din valoarea substantelor si preparatelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, cu exceptia celor folosite in agricultura pentru fertilizare, introduse pe piata nationala de catre operatorii economici. Pentru aplicarea taxei de mediu pare importanta clasificarea substantelor Substante periculoase - insemnand orice substanta lichida, gazoasa sau solida care reprezinta un risc pentru sanatatea si securitatea lucratorilor - pot fi identificate in aproape toate locurile de munca. In Europa, milioane de lucratori vin in contact cu agenti biologici si chimici care ii pot vatama. Conform unor cercetari recente, 19% din lucratorii din UE sunt expusi vaporilor toxici un. Inventarul si clasificarea substantelor periculoase; Inventarul si clasificarea deseurilor. In Anexa nr. 3 sunt prezentate Modul de realizare al calculului de incadrare, precum si: Regula sumei pentru stabilirea incadrarii unui amplasament sub prevederile Legii nr. 59/2016; Exemplu de calcul de incadrare; Exemplu de calcul pentru clasificare.

Adoptat în 2008, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor a fost introdus pentru a alinia sistemul UE la Sistemul Global Armonizat (GHS) al ONU. Directivele anterioare privind substanțele și preparatele periculoase au fost abrogate în iunie 2015 Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 539/2016. Hotărârea 937 2010. privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase. Hotărârea 1408 2008. privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase Etichete pentru substante chimice / periculoase, conform regulamentului CLP Etichetele se realizeaza la comanda conform orientari referitoare la cerintele privind etichetarea si ambalarea substantelor in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor (Regulamentul CLP clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, notificarea substantelor chimice periculoase si aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.). Art. 5. - (1 ) În scopul asigurarii protectiei mediului si a sanatatii populatiei, anumit substanţelor periculoase în concordan cu criteriile din Legea ţă 451/2001, altele decât substanţele care îndeplinesc numai criteriile de clasificare ca periculoase pentru mediu; ii) orice agent chimic care îndeplineşte criteriile de clasificare ca preparat periculos în sensul Legii 451/2001, altele decât acel

Substante periculoase pentru organismul uman Munca Protejat

- HG nr.937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase; - HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase; - Legea nr.319/2006- legea securitatii si sanatatii in munca Clasificarea, etichetarea si ambalarea agentilor chimici 5.1 Clasificare si simboluri grafice de avertizare Fraze-tip specifice utilizarii substantelor periculoase, referitoare la riscurile care pot aparea la utilizarea substantei periculoase (fraze R). Fraze-tip de securitate indicând recomandari referitoare la prudenta cu care trebuie. Cursul se adreseaza tuturor organizatiilor, responsabililor in domeniul protectiei mediului, sanatatii si securitatii ocupationale si situatiilor de urgenta dar si responsabililor cu aprovizionarea, depozitarea, manipularea, utilizarea si eliminarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. Cursul abordeaza subiecte din legile nationale si ale Uniunii Europene cu privire la substante. Ordonanţă de urgenţă nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. din 09/11/2000 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 593 din 22/11/2000 Guvernul României În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României - H.G. nr. 1408 din 04/11/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase. Legislatie Comunitara aplicabila: - Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului european si al Consiliului din 18/12/2006 privind inregistrarea, evaluarea si autorizarea substantelor chimice si restrictiile aplicabile acestor substante

10. - Procedura privind clasificarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se stabileste in conformitate cu Normele Metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazului in care prevederi contrare sunt specificate in alte reglementari legale privind anumite preparate periculoase. 10 Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Muncã deruleazã o campanie de informare a angajatorilor cu privire la riscurile la care sunt expusi angajatii care lucreazã cu substante nocive. Noutatea constã în faptul cã s-a armonizat la nivel international clasificarea substantelor care unele din nocive au devenit cancerigene. mai depart Clasificarea substantelor si preparatelor chimice periculoase Art. 2 (1) Procedura de clasificare si etichetare a substantelor si preparatelor chimice periculoase se aplica in conformitate cu criteriile prevazute in anexa nr. 1, cu exceptia situatiilor in care pentru preparatele periculoase exista alte criterii specifice, conform legii Substante chimice periculoase : 7 kb: 4046 : Substante chimice periculoase La ora actuala in republica exista cca. 300 de depozite cu substante daunatoare, care pot prezenta un pericol pentru sanatatea oamenilor si mediului ambiant. Si numai unele corespund cerintelor securitatii ecologice. Daca nu vor fi luate masurile cuvenite acum, apo

Regulamentul 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor. Analizând informaţiile existente în autorizaţiile de mediu emise în intervalul 2007-2011 de către APM Maramureş, s-a alcătuit o bază de date cu operatorii economici importatori / producători / utilizatori de substanţe chimice clasificateca atare, în amestecuri, în articole - Hotararea de Guvern 490/2002 (M.OF. 356/28 mai 2002 ) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatele chimice periculoase - care transpune partial Directiva nr. 67/548 EEC privind aproximarea legilor, reglementarilor si prevederilor administrative. Past Tense Simple. 22 kb. 4630. The Simple Past can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is a long action often used with expressions like for two years, for five minutes, all day or all year. Examples: I lived in Brazil for two years.Shauna studied Japanese for five years b) fac obiectul clasificării, în conformitate cu Regulamentul 1272/2008 (CLP) - toate substanţele clasificate ca periculoase, independent de tonaj; în cazul amestecurilor, substanţele aflate peste limitele de concentraţie specifice, având ca rezultat clasificarea amestecului ca fiind periculos

Legea 360/2003 privind regimul substantelor si

 1. Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice este un international operate de către organizația Națiunilor Unite, care are ca scop standardizarea toate simbolurile de pericol în lume. În prezent, prevede reglementări naționale și internaționale pentru clasificarea și etichetarea în domeniul transportului de mărfuri periculoase
 2. HOTARARE pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si a Hotararii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase. Avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al.
 3. **) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 416 din 26 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata prin.
 4. 200/2002 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor chimice si materialelor periculoase. In noua lista EWL preluata prin HG 856/2002, deseurile periculoase sunt incluse sub forma de coduri absolute marcate cu * si aproximativ 180 de asa-zise coduri in oglinda

CLASIFICAREA, ETICHETAREA, AMBALAREA, DEPOZITAREA SI TRANSPORTUL SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE 3.1. Clasificare 3.2. Simboluri grafice de avertizare 3.3. Etichetarea substantelor chimice periculoase 3.4. Ambalarea substantelor chimice periculoase 3.5 Cursul de Managementul Substanțelor periculoase este adresat personalului implicat in operaţiuni cu substanţe/mărfuri periculoase. PREŢ: 210 Euro + TVA. REDUCERI: 5% pentru participarea la al doilea curs din programa TÜV AUSTRIA ROMÂNIA. 10% pentru participarea la al treilea curs din programa TÜV AUSTRIA ROMÂNIA - Introducerea pe piata a substantelor si preparatelor chimice periculoase care îndeplinesc prevederile legale privind clasificarea, ambalarea, etichetarea si procedura de notificare nu poate fi interzisa, restrictionata sau împiedicata. Art. 20 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de. abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. NOTĂ: se va aplica legislaţia privitoare la substanţele şi preparatele chimice periculoase

Transport mărfuri periculoase - ADR Autoritatea Rutieră

ambalarea si etichetarea substantelor periculoase ANEXE din 1 septembrie 2010 la Hotararea Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etic hetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase (Anexele 1-5)*) Hotarare de Guvern nr.937/2010 si anexele 1-5 privind clasificarea H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si substantelor periculoase care transpune Directivei 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase HOTĂRÂRE nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase Forma sintetică la data 06-oct-2014 partea 1 HOTARAREA nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase - Resurse Umane, SSM, Protecția Muncii - Galaț clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase (1), Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restrictiile privind introducerea pe piata s

Read More About Anexele nr. 1-6 la H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase » By APM Vâlcea 30/03/2011 30/03/201 • HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase; • HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase; 15.2. Evaluarea securitatii chimice 16. ALTE INFORMATI - Clasificarea si etichetarea preparatelor chimice periculoase se realizeaza conform criteriilor prevazute în anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice.

Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase; Legea nr. 451/18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase H.G. nr. 1408 /2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 396/707/1944/2002 privind interzicerea utilizarii pe teritoriul Romaniei a produselor de uz fitosanitar continand anumite substante active, cu modificaril - HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase. - Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Data: 29.05.201

Cum trebuie transportată marfa periculoasă în România

De asemenea, va recomandam urmatoarele cursuri. 2021-01-20 20.ianuarie.2021 Auditor Intern cf. ISO 14001 - Timisoara - 300,00 EUR + TVA - 3 zile detalii curs iso 2021-02-10 10.februarie.2021 Auditor Intern cf. ISO 45001:2018 (inlocuieste OHSAS 18001:2008) - Bucuresti - 280,00 EUR + TVA - 3 zile detalii curs iso 2021-02-15 15.februarie.2021 Auditor Intern cf. ISO 14001 - Bucuresti - 300,00 EUR. periculoase. 3. Modul de gospodärire a ambalajelorfolosite sau rezultate de la substanfele preparatele periculoase: Ambalajele se gestioneazä în conformitate cu prevederile Hotärârii nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si respectând mentiunile specificate în tehnice de securitate. H.G. nr. 1408 din 4 noiembrie 2008-privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substantelor periculoase ; H.G. nr. 498 din 23/05/2007-pentru modificarea şi completarea Hotarârii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata şi a utilizarii anumitor substante şi preparate chimice periculoase

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) aliniază legislația UE anterioară cu GHS (Sistemul Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Produselor Chimice), un sistem al Organizației Națiunilor Unite menit să identifice substanțele chimice periculoase și să informeze utilizatorii despre aceste pericole Substanțele și preparatele chimice periculoase, în înțelesul prezentei legi, sunt cele prevăzute la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 4 decembrie 2008 Data intrarii in vigoare: 14 Decembrie 2008 Forma actualizata valabila la data de 15 Februarie 2012 Prezenta forma actualizata este valabila incepand cu data d Legea 213/ 2009 - privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, M.Of. nr. 754/7 nr. 2008 Gestionarea deșeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor.De obicei, termenul se referă la materialele rezultate din activități umane și la reducerea efectului lor asupra sănătății oamenilor, a mediului, sau aspectului unui habitat

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene Regulamentul nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/200 Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea. etichetarea ambalarea substantelor a amestecurilor, precurn si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ANPM prin APM Bihor vä solicitä furnizarea online a datelor anului 2016 in aplicatia Sistemul Integrat de Mediu SCP- substante chimice periculoase Seveso II 30 Cap IV. Depozitarea si manipularea substantelor periculoase 41 Cap V.Fisa cu date de securitate 48 Cap VI.Criterii generale de clasificare si etichetare a substantelor si preparatelor periculose 59 Cap.VII Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului Europei 80 Cap VIII.Bibliografie 10 Referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea preparatelor periculoase Regulamentul 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarera, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice ( REACH ) , de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE s 4.3 ASPECTE JURIDICE ALE MENTINERII ECHILIBRULUI ECOLOGIC IN AGRICULTURA. 5 REGIMUL JURIDIC AL SUBSTANTELOR TOXICE PERICULOASE IN DOMENIUL INTERNATIONAL AL MEDIULUI INCONJURATOR. 5.1 CONVENTIA DE LA BASEL PRIVIND TRANSFERUL PESTE FRONTIERA A DESEURILOR PERICULOASE. 5.2 CONVENTIA DE LA VIENA PRIVIND PROTECTIA STRATULUI DE OZON

Substante si produse chimice periculoase - ANP

Titlu Job: responsabil substante si preparate chimice periculoase. Responsabilitati: Responsabila pentru evaluarea substantelor si preparatelor chimice ce intra in compozitia produselor; Intocmirea si gestionarea fiselor cu date de securitate conform legislatiei; Clasificarea, etichetarea si vizarea produselor din punct de vedere legislativ. HG 539 27/07/2016 - Portal Legislativ. HOTĂRÂRE nr. 539 din 27 iulie 2016 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor. devurilor periculoase acestea sunt ambalate 'i etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European 'i al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea 'i ambalarea substantelor 'i a amestecurilor, de modificare 'i de abrogare a directivelor 67/548/CEE 'i 1999/45/CE marfurilor periculoase ; -manipularea substantelor, produselor periculoase se va realiza in conditii in care sä nu provoace contaminarea autovehiculului -respectarea prevederilor HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; -respectarea HG 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase europene referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase... produse aditionale. Substantele chimice din solutie nu dauneaza mediului. Inainte de umplerea » Pret: 26 RO

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUI Splaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54 www.anpm.ro, e-mail serviciul_chimicale@anpm.r periculoase acestea sunt ambalate etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea ambalarea substantelor a amestecurilor, de modificare de abrogare a directivelor 67/548/CEE 1999/45/CE, precum de modificare a Regulamentului (CIE) nr

etichetarea substantelor periculoase ale H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, amb,'llarea etiehetarea la introducerea pe pia!ä a preparatelor perieuloase: Sä asigure eviden(a gestiunii deheurilor pentru fiecare tip de clCheu generat, în conformitate c Acest referat descrie Transportul si depozitarea substantelor din clasa I. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier docx de 8 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dubovan Sandu Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca LIVINGJUMBO INDUSTRY produce saci tip big bag (saci mari de rafie, bulk bag, jumbo bag, FIBC) cu capacitati de incarcare intre 250 - 2000 kg, in variate forme constructive. Sacii BIG BAGS au o gama larga de aplicatii in practica

Substante periculoase - Consultanta medi

Legislatie Ministerul Mediulu

 1. ATENŢIE! Amenzi între 20
 2. Classification of substances and mixtures - ECH
 3. Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor
Agenți chimici pentru controlul paraziților,Clasificarea, etichetarea si ambalarea agentilor chimiciReferat Regimul Substantelor si Preparatelor ChimiceReferat Transportul si depozitarea substantelor din clasa IOrdinul 2/2013 | Legislatie gratuitaMONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr