Home

Exemple de oxizi

OXIZI - Clasificare. După compoziţia lor oxizii pot fi clasificaţi în două categorii: a. Oxizi de metal - exemple: CuO, Al 2 O 3, FeO, Fe 2 O 3; b. Oxizi de nemetal - exemple: CO 2, NO 2, NO, SO 3, SO 2 Cl 2 O 5 - pentaoxid de clor; Br 2 O 7 - heptaoxid de brom. Dacă un nemetal formează mai mulţi oxizi cu acelaşi număr de atomi de oxigen în moleculă, atunci folosim regula: prefix pentru nr. atomilor de oxigen + oxid + de + prefix pentru nr. atomilor de nemetal+ numele nemetalului. Exemple: N 2 O - monoxid de diazot; NO - monoxid de. Vezi si: Exemple de oxidare Oxizi comuni și frecvenți în viața de zi cu zi. oxid de carbon (cunoscut sub numele de dioxid, datorită prezenței a două elemente de oxigen) are multe utilizări comerciale, industriale și medicale: îndepărtează oxigenul pentru foc, funcționează ca un compost pentru sol și ca agent de ventilație în operații Dati exemple de: 5 oxizi nemetalici; 10 oxizi metalici; 10 baze; 15 saruri - 384414 Exemple de oxizi. Imaginea superioară corespunde structurii oxidului covalent I 2 SAU 5, cea mai stabilă formă de iod. Rețineți legăturile lor simple și duble, precum și sarcinile formale de I și oxigeni de pe părțile lor

Types: Tights, Socks, Legging

Antideslizantes Cortos de Muje

Acizi anorganici tari acid azotic, HNO3 acid bromhidric, HBr acid clorhidric, HCl acid cloric, HClO3 acid iodhidric, HI acid percloric, HClO4 acid sulfuric, H2SO4 Acizi anorganici slabi și de tărie medie acid boric, H3BO3 acid carbonic, H2CO3 (numit pur și simplu acid atunci când intră în componența unor ape minerale sau a unor băuturi răcoritoar Oxizii de sulf și azot sunt, de asemenea, toxici, cauzând adesea epuizarea stratului de ozon. Oxidul de titan, la rândul său, are o mare importanță ca și pigment, dă culoare albă.. Vezi si: Exemple de oxizi nemetalici Ca ceea ce se întâmplă în alte grupe de compuși anorganici, Trei modalități diferite coexistă în desemnarea oxizilor acizi

Exemple: Oxizi metalici. MgO oxide de magneziu ( Mg si O au ambele valenta 2 ) CaO oxide de calciu ( Ca si O au ambele valenta 2 ) Fe2O3 oxide de fier III ( Fe are valenta 3 si O are valenta 2 ) FeO oxide de calciu ( Fe si O au ambele valenta 2 Câteva exemple suplimentare de oxizi metalici sunt: Oxid de sodiu (Na 2 O) Oxid de potasiu (K2 O) Oxid de calciu (CaO) Oxid de cupru (CuO) Oxid feros (FeO) Oxid de plumb (PbO) Oxid de aluminiu (AlO 3) Oxizi nemetalici ; Oxizii nemetalici, adică cei în care oxigenul este cuplat cu un element nemetalic, sunt cunoscuți ca anhidride Oxizii acide includ oxizi nemetalici: exemple, proprietăți. Compuși binari ai oxigenului cu elemente nemetalice reprezintă un grup mare de substanțe care aparțin clasei de oxizi. Mulți oxizi nemetalici sunt bine cunoscuți. Aceasta, de exemplu, dioxid de carbon, apă, dioxid de azot. În articolul nostru vom analiza proprietățile lor.

OXIZI - Definiţie şi clasificar

OXIZI - Denumir

Oxizii acizi sunt ori oxizi de nemetale, ori oxizi ai metalelor cu stări de oxidare mari. Se formează în urma arderii unui nemetal. Exemple. Dioxidul de carbon reacționează cu apa pentru a forma acidul carbonic; Trioxidul de sulf reacționează cu apa pentru a forma acidul sulfuric și cu bazele pentru a forma sulfați Exemple de oxizi nemetalici Posted on 21/12/2018 by admin Fluorul este un caz, deoarece se formează legături între oxigen și acest Element sub forma OF2, O2F2 și O4F2, însă datorită caracterului electronegativ accentuer al fluorului, aceste combinații nu sunt numiți oxizi ci fluoruri Vous cherchez un exemple de oxizi baze acizi si saruri, voici quelques visuels sur la thématique oxizi baze acizi si saruri pour vous aider dans vos recherches. source Voici un second visuel d'exemple de oxizi baze acizi si saruri source Pour clore notre article exemple de oxizi baze acizi si saruri, dernière image sur l'axe oxizi baze acizi si saruri sourc In general Exemple 70px [modifică] Reacţie de neutralizare. In reacţia dintre . amoniac (bază) şi cum sunt SO3 sau P2O5, dau acizi cand se combina cu apa. Acesti oxizi se numesc anhidride de acizi. Alti oxizi dau baze prin combinare cu apa. Printre acestia se numara oxizii metalelor alcaline, ca oxidul de sodiu, Na2O, care da NaOH.

Exemple De Oxizi - Enciclopedie - 202

OXIZI. q Oxizi acizi sau anhidride Sunt oxizi de : nemetale (CO 2, SO 3, SO 2, P 2 O 5): metale tranziţionale, aflate la treptele superioare de oxidare (CrO 3, Mn 2 O 7). q Oxizii bazici Sunt oxizi de : metale reprezentative (Na 2 O, CaO, MgO): metale tranziţionale, aflate la treptele inferioare de oxidare (FeO, CrO, SnO). Oxizii bazici se obţin direct din elemente sau prin calcinarea. 1 Oxizi Metalici INTRODUCERE Clasificarea oxizilor metalici se poate face în funcţie de următoarele criterii: Compoziţie: -Oxizi simpli - conţin atomi de metal şi oxigen, MxOy (ex. CaO, Fe2O3, MnO2, etc.); -Oxizi micşti - conţin două tipuri de atom de metal, AxByOz (ex. CoAl2O4) sau un metal în stări de oxidare diferite (ex. Fe3O4, Co3O4)

Există o masă comună oxizi, săruri, acizi, baze, care sunt exemple pentru fiecare dintre substanțele și starea lor fizică, fiind în natură.Și, de asemenea arată relațiile care descriu proprietățile chimice.Cu toate acestea, considerăm fiecare clasă în parte și în detaliu.Gru Denumirea hidracizilor . Pentru denumirea unui hidracid, se foloseşte termenul acid apoi se trece denumirea nemetalului cu sufixul -hidric.Radicalii acizi proveniţi de la hidracizi se denumesc prin renunţarea la cuvântul acid şi înlocuirea sufixului -hidric cu sufixul -ură.În cazul radicalilor acizi care mai conţin atomi de hidrogen se adaugă şi termenul acidă, sau se. a. Oxizi de metal sau oxizi bazici, care în reacție cu apa formează baze - exemple: CuO, Al 2 O 3, FeO, Fe 2 O 3; b. Oxizi de nemetal sau oxizi acizi, care în reacție cu apa formează acizi - exemple: CO 2, NO 2, NO, SO 3, SO 2

Dati exemple de: 5 oxizi nemetalici; 10 oxizi metalici; 10

Dati exemple de oxizi bazici, oxizi acizi, baze solubile, baze insolubile, acizi oxiacizi, acizi hidracizi, saruri neutre, saruri monoacide, saruri si diacide. PASS et LAS (ex PACES) : cours, admission, organisation et conseils.. Exemple de oxizi care formează minereu de fier sunt FeO și Fe2O3 este un minereu de fier brun și magnetic. În furnal, acestea sunt reduse cu cocs și oxizi de carbon și obțin un aliaj de fier cu fontă carbonică. În procesul de prelucrare ulterioară în industria metalurgică, diferite tipuri de oțel, inclusiv aliate, sunt topite Test 3 - Oxizii: definitie, exemple, clasificare . 1. Oxizii sunt combinații binare ale oxigenului cu alte elemente: metale nemetale metale sau nemetale. 2. de aceea oxizii metalelor se mai numesc și oxizi bazici de aceea oxizii metalelor se mai numesc și oxizi neutri de aceea oxizii metalelor se mai numesc și oxizi acizi. 5

PROIECT CHIMIE OXIZI

Oxizi metalici: proprietăți, nomenclatură, utilizări și exemple oxizi metalici unt compuși anorganici contituiți din cationi metalici și oxigen. Ele cuprind în general un număr mare de olide ionice, în care anionul oxid (O2-) interacționează electrotati Conţinut: Proprietățile oxizilor nemetalici; Basicitate; Amfotericis oxizi amfoteri (având proprietăți duale) - în cele mai multe cazuri, oxizi metalici, care au o electronegativitate mic.În funcție de condițiile externe prezintă nici una din substanțele sau proprietăți acide.Acestea sunt formate din oxizi ai metalelor tranziționale, care prezintă de obicei următoarele stări de oxidare: ll, lll, lV Oxizi, Baze , Saruri, Acizi ; 1. Oxizi. a.Definitie: Compus chimic poliementar , in componenta caruia intra oxigenul su un alt element.In molecula unui oxid , ambele valente ale oxigenului sunt ssatisfacute de celalalt element , care poate fi , dupa imprejurari , metal sau nemetal. b.Scriere:Formula oricarui oxid se poate scrie corect cand se cunosc simbolurile elementelor ce-l compun si. 7. Descompunerea carbonatului de cupru 8. Reactia oxidului de calciu cu apa 9. Obtinerea bazelor prin reactia metalelor cu apa 10. Obtinerea bazelor prin reactia oxizilor metalici cu apa 11. Reactia bazelor cu oxizi acizi 12. Reactia bazelor cu acizii (Reactia de neutralizare) 13. Reactia hidroxidului de sodiu cu clorura de aluminiu 14 metal + acid → sare + oxid de nemetal + apă. Exemple: Cu + 2 H 2 SO 4 → CuSO 4 + 2 H 2 O + SO 2 ↑ 3 Cu + 8 HNO 3 → 3 Cu(NO 3) 2 + 4 H 2 O + 2 NO↑ 3. Reacţia cu oxizii metalici. Acizii reacţionează cu unii oxizi metalici după schema generală: acid + oxid bazic → sare + apă. Exemple: H 2 SO 4 + CuO → CuSO 4 + H 2 O. 2 HCl.

Oxizi: Nomenclatură, Tipuri, Proprietăți Și Exemple - Ştiinţ

 1. Disciplina: CHIMIE, clasa a VII-a UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Substanțe chimice LECȚIA 7.Acizi I. Definiție Acizii sunt compuși chimici ce conțin în moleculă unul sau mai mulți atomi de hidrogen și un radical acid II. Clasificare, denumire, formulă generală A. Hidracizi - nu conțin oxigen în moleculă:
 2. oacizii. Oxizi amfoteri. Oxizii amfoteri sunt cei ai: Zn, Pb, Al, Sn, Ga, In, Ti, etc. Oxidul de zinc (ZnO) reacționează cu acizii (se obține sulfat de zinc) și cu bazele (se obține tetrahidroxozincat (II) de sodiu): Mediu.
 3. ată de caracterul lor acid sau basic şi care sunt activi în procese care decurg prin intermediari carbocationi sau carboanioni, ca de exemplu procese de izomerizare, hidratare, deshidratare, polimerizare, cracare, alchilare et
 4. Halogenați cca. 140 de halogenide constau dintr-o legătură a halogenilor (fluor, clor, brom, iod) cu cationii de sodiu, potasiu și calciu, exemple: fluorină (Ca F 2) halit (sare gemă, NaCl), clorură de amoniu, silvină.; Oxizi și hidroxizi s-au format printr-o legătură a unui metal sau nemetal cu oxigenul sau cu o grupare hidroxilică (-OH). Astfel au luat naștere cca. 400 de oxizi.
 5. Stiinta si Ingineria Materialelor Cristina ROŞU suport de curs 30 Fig. 19 : Exemple de molecule diatomice explicate prin modelul OM. legatura coordinativă, formata prin donare-acceptare de perechi de lectroni si care se intilneste in toti compusii coordinativi (complecsi), notati prescurtat MLn , unde M este ionul / atomul central acceptor de.

Exemple de compuși anorganici. Câteva exemple comune ale compușilor enumerați mai sus sunt: Acizi binari sau hidracizi. Acid fluorhidric (HF Oxizi nemetalici. Dioxid de carbon (CO 2), monoxid de carbon (CO), dioxid de sulf sau dioxid de sulf (SO 2), monoxid de dibromo sau oxid de brom (I) (Br 2 SAU) Acești oxizi sunt formați din metaloizi, elemente care posedă proprietăți ale metalelor și nemetalelor. Metalele și nemetalele cele mai apropiate de metaloidele de pe masa periodică sunt, de asemenea, capabile să formeze oxizi amfoterici. Aluminiul, galiul, germaniul, staniu și plumb sunt exemple de metale care formează oxizi amfoterici

Videoclip educational florean_petruta

Oxizi, Oxizi ai nemetalelor, Oxizi ai metalelo

Acizi si baze. De la cele mai mici particule pana la cele mai complexe combinatii, natura din jurul nostru poate fi descompusa si inteleasa cu ajutorul chimiei. Acizii si bazele sunt doua clase de compusi extrem de importante in intreaga chimie. Reactii acido-bazice intalnim in viata de toate zilele, in industrie sau in laborator, in. Oxizi acizi - exemple: CO 2, SO 3, SO 2 etc. 5. Denumire Denumirea oxizilor de metal ; a) Oxizii Unii oxizi se folosesc drept reactivi chimici, pentru obţinerea altor substanţe chimice (oxizii de N şi P) se folosesc la obţinerea îngrăşămintelor chimice) Substantele chimice Substanţele sunt forme de organizare a materiei.Orice substanta. Angobarea consta in imersarea produsului intr-o suspensie apoasa de argila curata sau colorata cu diversi pigmenti anorganici, urmata de ardere. Glazurarea consta in aplicarea unui strat subtire dintr-un amestec de oxizi divers colorat si cu punct scazut de topire. Dupa tratamentul termic se formeaza la suprafata un strat sticlos, frumos colorat

Trebuie clarificat faptul că au fost indicate doar oxizi de elemente mai mari. De exemplu, în plus față de oxidul de crom CrO3, unde cromul este hexavalent, există oxidul Cr2O3, unde acest element are o valență egală cu 3. În plus față de oxidul de azot N2O5, există oxizi N2O, NO, NO2. Există o mulțime de exemple similare An oxide (/ ˈ ɒ k s aɪ d /) is a chemical compound that contains at least one oxygen atom and one other element in its chemical formula. Oxide itself is the dianion of oxygen, an O 2- (molecular) ion. Metal oxides thus typically contain an anion of oxygen in the oxidation state of −2. Most of the Earth's crust consists of solid oxides, the result of elements being oxidized by the. OXIZI METALICI Sunt oxizi in a caror compozitie intra atomi de. oxigen si atomi de metal Ex:CaO MgO Na2O etc-Se mai numesc oxizi bazici ,deoarece in reactia cu apa formeaza baze. CaO + H2O -> Ca(OH)2 (stingerea varului) OXIZI NEMETALICI Sunt oxizi nemetalici in a caror compozitie intra. atomi de oxigen si atomi de nemetal Ex:CO2,CO,CL2O3 et exemple de acizi si saruri. 15 de dezembro de 2018 ecompleto Sem categoria 0. Cu ajutorul acestor date, s-a obtinut curba 1, figura. Pe masura ce ionii HO-, DIN jurul anodului, se consuma, se formeaza ALTI Ioni HO-prin ionizarea APEI conforme ecuatiei (13). La cele doua reactii de mai sus participa si Ioni metalici (Na + sau Ca2 +) si se.

Inventia prezinta un procedeu si un dispozitiv pentru purificarea gazelor de ardere cu continut de oxizi de azot, in care gazele de ardere sunt spalate cu un lichid de spalare in circulatie, care contine un chelat de metal de tranzitie, cum este Fe(II)EDTA, si complexul format din oxid de azot si chelat de metal de tranzitie si/sau chelat de metal de tranzitie consumat, care este regenerat. Reactiile de ardere. Oxizi. 12 Questions C + O2 = CO2 + QReactiile de ardere sunt din categoria reactiilor: a)de combinare b)de substitutie c)de schimb d)de descompunere Reactiile de ardere se mai numesc: a)reactii de combustie b)reactii de neutralizare c)reactii redox d)reactii de schimb La reactiile de ardere participa intotdeauna ca reactant. Acești oxizi reacționează activ cu apă, producând compuși bazici. Acești oxizi reacționează de asemenea cu acizii și formează o sare și apă. Când se adaugă un oxid bazic în apă, pH-ul apei crește datorită formării de ioni de hidroxil (OH - ). Câteva exemple de oxizi bazici obișnuiți sunt Na Cheltuielile anuale legate de coroziune reprezintă circa 16 % din valoarea instalaţiilor şi echipamentelor. Se impune ca la proiectarea şi execuţia instalaţiilor şi echipamentelor, respectiv la modificările majore sau reparaţiile instalaţiilor existente trebuie să se ţină cont de aspectele legate de controlul coroziunii

Referat.ro - Referate pentru scoala. Peste 15000 de referate Referate structurate pe categorii si clase, lucrari de licenta, cursuri, seminarii, laboratoar Câteva exemple de oxizi bazici obișnuiți sunt Na 2 . O, CaO, MgO, etc. Următorul exemplu prezintă dizolvarea unui oxid bazic în apă. -2. O (l) → NaOH > (aq) Figura 02: Oxid de magneziu (exemplu de oxizi de bază) Care este diferența dintre oxizii de bază și acidul bazic? - diff Articol Mijloc înainte de masă -> Acidă vs Oxizi de. Acest model molecular demonstrează structura cristalină a oxizilor de metale Mg, Ca, Fe - MgO, FeO. Manual inclus (limba engleză). Sistemul Molymod® este sistemul original, unic, cu două scări diferite de modele, de înaltă calitate cu costuri reduse. Aceste seturi extrem de populare sunt ideale pentru utilizarea în liceu, dar sunt.

Exemple. Acidul carbonic este un exemplu ilustrativ al acidității Lewis a unui oxid acid. CO 2 + 2OH -⇌ HCO 3 -+ OH -⇌ CO 3 2− + H 2 O. Această proprietate este un motiv cheie pentru păstrarea substanțelor chimice alcaline bine sigilate de atmosferă, deoarece expunerea pe termen lung la dioxid de carbon în aer poate degrada materialul Astfel, cele mai vechi exemple de proteze dentare se pare că au fost lucrărilor din aur ale fenicienilor, etruscilor şi, mai târziu, ale grecilor şi romanilor. Aurul este considerat unul din cele mai vechi materiale utilizate, fiind folosit în scopuri stomatologice de cel puţin 2500 ani . De asemenea, babilonienii, asirienii şi egipteni Definiti hazardele tehnologice si dati exemple de hazarde care vizeaza. Dezastrele sau hazardele naturale sunt procese naturale care capata efecte catastrofale doar atunci cand populatia este afectata. Alaturi de efectele dezastruoase, ele au uneori, pe termen lung, si efecte benefice. De exemplu, cenusa vulcanica furnizeaza nutrienti pentru. Centralele electrice emit dioxid de sulf și oxizi de azot când combustibilii fosili, cum ar fi cărbunele, sunt arși pentru a produce energie electrică. În mod similar, gazele de eșapament de la autoturisme, camioane și autobuze eliberează dioxidul de sulf și oxidul de azot în aer Oxizi metalici: oxid + nume metal + valența dacă variază Dați exemple de soluții folosite în gospodărie care sunt bazice? Soluții bazice: praf de copt soluție, înâlbitor, detergent, săpun soluție, soluție desfundat țevi... 500. În ce categorie de compuși se încadrează cei care conțin amoniu și radical acid

Chimia pentru toti: Oxizi

Traducere Stickstoffdioxid în română. Stickoxide (NOx) angegeben als Stickstoffdioxid (NO2) < 100 mg/Nm3. oxizi de azot (NOx), exprimați ca dioxid de azot (NO2) < 100 mg/Nm3. Untere und obere Beurteilungsschwellen im Sinne von Artikel 6 der Richtlinie 96/62/EG sind für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und. Oxizi metalici. (Importanta lor in existenta umana) #Notiuni de baza Oxidul (grec. oxys=ascuțit, usturător, acru) se formează printr-o legătură dintre un element chimic cu oxigenul, proces chimic numit reacție de oxidare. După modul în care reacționează cu apa, oxizii sunt de

Nomenclatura oxizilor, tipuri, proprietăți și exemple

 1. LISTA SUBIECTELOR PENTRU EXAMENUL DE GEOLOGIE GENERALĂ 1.STRUCTURAGLOBULUI TERESTRU: Surse de informaţii-Meteoriţii. 2.STRUCTURAGLOBULUI TERESTRU: Surse de informaţii-Seismicitatea. 3
 2. 60 Exemple De Cv Bac Pro assp. faire un cv et une lettre de motivation au bac pro me pour tous les bacs pros vous serez amenés à effectuer des stages tout le long de votre scolarité digischool bac pro vous propose des méthodes et conseils pour vous aider à faire votre cv ainsi que votre lettre de motivation pour le stage du bac pro 22.
 3. HIDROCARBURI- sunt compuși chimici ale căror molecule sunt formate doar din atomi de carbon și hidrogen.Acestea conțin un schelet format din atomi de carbon - catenă, legați între ei prin legături simple, duble sau triple, legăturile rămase fiind ocupate de atomi de hidrogen.. Hidrocarburi saturate. Alcanii (parafine) sunt hidrocarburi saturate aciclice cu catena liniara si cu.
 4. Exemple De La Métaphore. La ainsi, la métaphore a été définie de différente manière par des auteurs appartenant à des époques différentes. Nous présentons comme exemples des métaphores pour décrire : 12 images pour bien comprendre le métier de chef de projet from i.pinimg.com
 5. Lista citează poluarea aerului prin particule (inclusiv radioizotopi de stronțiu-90, cesiu-137 și metale ca nichel, cupru, cobalt, plumb și seleniu) și prin gaze (cum ar fi oxizi de azot și carbon, dioxid de sulf, fenoli și hidrogen sulfurat)
 6. Peștera are, de asemenea, sute de semne, forme patrulaterale și puncte și alte modele pe care cu siguranță nu le vom descifra. Culorile din peșteră sunt negre și galbene, roșii și albe și au fost produse din cărbune și mangan și ocru și oxizi de fier, care probabil au fost recuperate local și nu par a fi încălzite înainte.

Oxizi nemetalici, modul în care sunt formate, nomenclatură

Oxizii de azot se formează atunci când oxigenul și azotul din aer interacționează în timpul unui eveniment de combustie la temperaturi ridicate. Aceste condiții apar în motoarele auto și în centralele electrice cu combustibil fosil. Motoarele diesel, în special, produc cantități mari de oxizi de azot Salutare. Imi puteti da si mie exemple de 10 oxizi si 10 baze, si o curiozitate din chimie :D. Cauta TEST ± OXIZI Clasa a VII I ± a Nr. 1 Subiectul I 20p oxizilor metalici cu apa ± 2 exemple b) oxizilor nemetalici cu bazele ± 2 exemple c) RE efectiv de lucru 50 minute. TEST ± OXIZI Clasa a VII I ± a Nr. 2 Subiectul I 20p.

O monoamină alifatică saturată conține 23,7288% NLegaturi chimice - презентация онлайнPolimeri anorganici: exemple și aplicațiiVI65 Exemple De Cv Bac Pro asspValorificarea integrala a resurselor locale,din bazinulModele de subiecte de colocviu la disciplina PROCESE

Tipuri de reactii chimice. Oxizii de nemetale - oxizi acizi. Acizii. Oxizii de metale - oxizi bazici. Bazele la teza Nanostructuri de oxizi semiconductori CuO, MoO3 și ZnO pentru detectarea gazelor, prezentată de CREȚU Vasilii pentru conferirea gradului științific de doctor în fizică la specialitatea 134.03 Fizica nanosistemelor și nanotehnologii Chișinău, 2017 Imi puteti da si mie exemple de 10 oxizi si 10 baze, si o curiozitate din chimie :D. 1 răspuns. Întrebări recente. trimisă acum 9 ore . Louisa28 întreabă: Buna TPU! Eu am implinit 18 ani in luna februarie, atunci cand am depus si cererea oentru alocatia care se acorda si tinerilor care urmeaza studiile liceale. Stiu ca in vacanta de vara. Siderosfera sau magmasfera (2900 - 6370)km este zona cea mai profundă şi este formată dintr-o topitură de Fe şi Ni, calcosfera (1200 - 2900)km este zona intermediară şi este formată din sulfuri şi oxizi de metale grele iar litosfera (0 - 1200)km este zona exterioară care este la rândul ei formată din două pături: pătura inferioară (120 - 1200)km care este compusă din. - gazele emanate de automobile si de marea parte a industriei provoaca o degradare severa a calitatii aerului - gaze precum oxizi de sulf si oxizi de azot (pe langa amoniac, meta, dioxid de carbon etc) sunt cauze principale ale poluarii aerului si pot provoca ploi acide ce duc la distrugerea culturilor si afecteaza si viata umana si animala