Home

Conservarea patrimoniului cultural national

Știință Și Excelență: Studiul Și Conservarea Patrimoniului

ȘTIINȚĂ ȘI EXCELENȚĂ: STUDIUL ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL. CORNELIU PONTA, Departamentul Iradieri Tehnologice-IRASM. VALENTIN MOISE, Șef Departament IRASM. BOGDAN CONSTANTINESCU, Departament Fizică Nucleară Aplicată, IFIN-HH. Scris de. Știință&Tehnică. -. 27/10/2015. Faptele și gândurile omenirii. Cursul Protejarea patrimoniului cultural național oferă o privire de ansamblu asupra problematicii protejării patrimoniului cultural. Pornind de la cadrul general legislativ și administrativ, cursul își propune să aprofundeze principalele proceduri și măsuri de protejare a patrimoniului cultural mobil, imobil, arheologic și imaterial

Protejarea patrimoniului cultural național - Culturadat

Acasă News Conservarea patrimoniului cultural de la Rosia Montana. 2011-06-14 0:2 Centrul naţional de conservare şi de promovare a patrimoniului cultural imaterial asigură aplicarea politicilor de protejare în teritoriu, în special în comunităţile purtătoare de patrimoniu, susţine prin măsuri concrete viabilitatea patrimoniului cultural imaterial şi transmiterea lui către tânăra generaţie, inventariază elementele acestuia, conservând informaţiile pe. Conservarea patrimoniului cultural și natural contribuie la formarea identității locale și creșterea coeziunii sociale. Valorificarea patrimoniului cultural și natural are implicații majore pentru sectorul turism, care la rândul lui are ramificații ample pentru toate sectoarele economice, atât cele de natură agricolă cât și cele.

patrimoniul cultural imaterial Obiectele ce compun patrimoniul cultural pot fi în proprietate publică sau privată, dar sunt supuse unor limitări referitoare la utilizarea lor. [1] Administrarea listelor cu bunuri culturale incluse în patrimoniul cultural național este făcută de Institutul Național al Patrimoniului Patrimoniul cultural - un subiect actual. The Romanian Ministry of Culture initiated a codification process for the in force legislation on cultural heritage - historical monuments, archaeological sites and finds, movable heritage and museums, intangible heritage. While the current national regulations include 7 laws and 25 fully detailed.

Conservarea patrimoniului cultural de la Rosia - Nationa

Asociaţia Renascendis organizează în perioada mai - iunie 2017 o serie de ateliere interactive despre restaurarea şi conservarea patrimoniului cultural adresate elevilor de gimnaziu şi liceu din Ţara Făgăraşului, în cadrul proiectului Mici conservatori, mici restauratori, finanţat de Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului prin Fondul Ştiinţescu Valorificarea patrimoniului cultural national prin tehnologii nucleare Patrimoniul cultural reprezinta mostenirea constand in artefactele fizice (bunuri culturale) si atributele intangibile ale unui grup sau populatii, mostenite de la generatiile trecute, mentinute in prezent si pastrate pentru beneficiul generatiilor viitoare Institutul Național al Patrimoniului [INP] este o instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii 2 conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural Prin implementarea proiectului Ateli-erul Intercultural Victoria în valoare de 1.642.143,82 euro, se dorește nu numai reabilitarea unui monument istoric, dar ș

Cunoașterea patrimoniului cultural oferă ocazia de a descoperi diferențele noastre culturale și de a iniția un dialog despre ceea ce este comun pentru noi. Cine este responsabil pentru protejarea și conservarea patrimoniului? De fapt, cu toții suntem responsabili și trebuie să ne implicăm activ în protejarea moștenirii culturale conservarea patrimoniului cultural şi istoric ce cuprinde patrimoniu mobil şi imobil. Patrimoniul mobil este alcătuit din obiecte ce au o încărcătură artistică şi istorică deosebită putând fi obiecte funcţionale, eventual de cult ori obiecte de admirat în spaţii muzeale. De exemplu, icoane, mobilier, obiecte de folosinţă, etc The Cultural National Heritage represents the assambly of the inherited resources, identified as such, whatsever the type of property, and it is a real witness and expression of values, faithes, knowledge and traditions in a continuous evolution; the conservarea şi valorificarea patrimoniului mobil si imobil. În prezent, legislaţia în.

5.1 Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural Beneficiari: Autoritati ale administratiei publice locale si centrale, unitatile de cult, ONG-uri si parteneriate intre aceste entitati. Se vor finanta: Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice titlul proiectului: tehnologii noi de diagnoza si tratament pentru conservarea si revitalizarea componentelor . arheologice ale patrimoniului cultural national - arheocons. parteneri: 1. institutul national de cercetare-dezvoltare pentru chimie si petrochimie - icechim bucuresti . 2. universitatea ovidius, constanta . 3 patrimoniului cultural naţional mobil, în una dintre cele două categorii, tezaur sau fond. (2) Inventarul patrimoniului cultural naţional mobil, întocmit pe baza ordinelor privind bunurile culturale mobile clasate, centralizarea, evidenţa informatizată şi administrarea documentelor care au stat la baza întocmiri Patrimoniului Natural si Cultural Programul Geo-Biologie Aplicata in Conservarea Patrimoniului Natural si Cultural urmareste aprofundarea teoretică si practica a problematicii specifice domeniului conservarii patrimoniului natural si cultural in general, cu aplicatii speciale in ariile protejate Lavimar. Firma LAVIMAR a fost înfiinţată în anul 1996, fiind printre primele firme cu obiectiv de activitate conservarea, restaurarea, asistenţa de specialitate în domeniul protecţiei patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil, cu activităţi în domeniul cercetării lemnului, brevetării de soluţii insectofungicide şi ignifuge pentru tratarea şi conservarea lemnului

Lista a fost înființată în 2008 când a intrat în vigoare Convenția pentru Conservarea Patrimoniului Cultural Imaterial ⁠(d) din 2003. În 2010, programul era alcătuit din două liste. Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Omenirii este cea mai lungă și cuprinde practici și expresii. (4) În sensul prezentei legi, prin protejarea patrimoniului cultural naţional mobil se înţelege ansamblul de măsuri având caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic, menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, conservarea, asigurarea securităţii, întreţinerea, prepararea. National Bibliometric Tool. Rezumat: Prin prezentul studiu ne-am propus să facem o analiză a lucrărilor ştiinţifice ale mai multor cercetători şi a elucida contribuţia autorităţilor administraţiei publice în conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural naţional A fost deschisă sesiunea de proiecte pentru Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, a deschis pe 6 ianuarie sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru proiectele mari și pentru schema de granturi mici titlul proiectului: tehnologii noi de diagnoza si tratament pentru conservarea si revitalizarea componentelor arheologice ale patrimoniului cultural national - arheocons. parteneri: 1. institutul national de cercetare-dezvoltare pentru chimie si petrochimie - icechim bucuresti 2. universitatea ovidius, constanta 3

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Guvernul

 1. Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural; RO 01Asistenta tehnica si Fondul bilateral la nivel national; Promovarea diversităţii în cultură şi arte în cadrul patrimoniului cultural european; Cercetare în cadrul sectoarelor prioritare; Fondul de burse
 2. patrimoniului cultural național mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din conservarea, asigurarea securității, întreținerea, prepararea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național mobil, în vederea asigurării accesului democratic la cultură și a transmiterii acestui.
 3. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi Ghidul Solicitantului pentru finanţarea investiţiilor care vizează conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural din teritoriul ITI Delta Dunării
 4. Conservarea patrimoniului cultural, la Muzeul Olteniei. Muzeul Olteniei Craiova va organiza, în premieră, o expoziție temporară dedicată conservatorilor. Eforturile profesionale ale conservatorilor sunt puțin cunoscute publicului larg, demersul urmând să evidențieze valențele pe care statutul de conservator îl are în cadrul unei.

M9/6B - Conservarea și valorificarea patrimoniului

 1. În perioada, 19-20 noiembrie 2015, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia organizează Simpozionul Patru decenii de conservare și restaurare a Patrimoniului Cultural Național. Manifestarea își propune atât promovarea și valorificarea activităților specifice de protejare a patrimoniului, dar și promovarea dialogului interdisciplinar și oferirea de modele noi în conservare și.
 2. CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est AXA PRIORITARĂ 5: ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ȘI CONSERVAREA, PROTECȚIA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL, Prioritatea de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
 3. Protecția, conservarea și restaurarea patrimoniului cultural Noţiunea de patrimoniu cultural este un concept social. Obiectele, clădirile, ansamblurile şi siturile sunt recunoscute ca patrimoniu prin deciziile anumitor oameni şi instituții, decizii influenţate de contextul ş
 4. Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Casa Rusanescu (Casa Casatoriilor) Publicat: 18 decembrie 2018, 15:40, Actualizat: 5 aprilie 2019, 11:02 PROIECTU
 5. Lege nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata 2008. (1) Prezenta lege instituie regimul juridic al bunurilor apartinand patrimoniului cultural national mobil, ca parte a patrimoniului cultural national, si reglementeaza activitatile specifice de protejare a acestora

Patrimoniul cultural național al României - Wikipedi

Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural - Apel pentru proiecte nefinalizate (POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate) Obiectivul specific al acestei prioritati este impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii. National Bibliometric Tool Digitizarea,recunoaşterea şi conservarea patrimoniului cultural-istoric CZU: 004.9:008(478) Pag. 61-68: Boian Elena, Ciubotaru Constantin, Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila : Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM Prin protejarea patrimoniului cultural naţional mobil se înţelege ansamblul de măsuri având caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic, menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, conservarea, asigurarea securităţii, întreţinerea, prepararea, restaurarea şi punerea în. Cercet. st. pr. I, Dr. Ing. Maria Geba, Sef Centrul de Cercetare si Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural, Complexul Muzeal National Moldova Iasi. Autorul acestei carti este, in Romania, fondator de sistem - cel al conservarii patrimoniului cultural - bucurandu-se de un imens prestigiu profesional. In peste o jumatate de veac.

Geoconservarea unui areal necesită crearea unor geoparcuri, proces de durată, care implică zone locuite de mari dimensiuni și conservarea patrimoniului geologic, natural și cultural. Un astfel de exemplu este Geoparcul Dinozaurilor din Țara Hațegului, recunoscut ca cel de al 18-lea membru al Rețelei de Geoparcuri Europene, care. Finalizarea proiectului 'Restaurarea, conservarea si valorificarea patrimoniului cultural de interes national Biserica Ortodoxa Invierea Domnului din comuna Belint'. 22 februarie, 2021 - 12:12 PM Restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural national si modernizarea infrastructurii conexe, cu potential turistic important în vederea introducerii lor în circuitul turistic; Restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural din mediul urban. Beneficiarii eligibili în cadrul acestui domeniu major de interventie. Digitizarea - o soluție pentru conservarea și valorificarea patrimoniului cultural național . Respectarea dreptului de autor în contextul digitizării patrimoniului cultural și dezvoltării bibliotecilor digitale în Uniunea Europeană și Republica Moldova au fost subiectele principale ale unui seminar național, care a reunit pe 9. Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. BUCURESTI - 25 martie 2016 Comunicat tip General in Administratie Publica, Media / Publicitate, ONG, Politic În perioada 25 mai 2016, ora 12:00 - 25 noiembrie 2016, ora 12:00, se pot depune spre finanţare proiecte destinate conservării, protejării, promovării şi dezvoltării patrimoniului natural.

Digitizarea - o soluție pentru conservarea și valorificarea patrimoniului cultural național Respectarea dreptului de autor în contextul digitizării patrimoniului cultural și dezvoltării bibliotecilor digitale în Uniunea Europeană și Republica Moldova au fost subiectele principale ale unui semina Axa prioritară 5 Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural-Modificări ale Ghidului Solicitantului (oct. 2016)- Spaţiul Public European 25 octombrie 201 Poarta către patrimoniul cultural al României. DOCPAT este un program informatic pentru evidenţa patrimoniului cultural mobil (fişe de obiect) şi a arhivelor documentare din muzee (fişe de fototecă, clişotecă, videotecă, şi altele).Este produs și distribuit de CIMEC, fiind utilizat de peste 150 de muzee B: Conservarea patrimoniului culturalPatrimoniul cultural naional: definire, terminologie, clasificare patrimoniu, importan n contextul patrimoniului cultural universal Legislaie specific. Obiective i valori clasificate Factori care influenteaza starea de conservare a bunurilor culturale

Patrimoniul cultural - un subiect actual Revista

Competenţele absolvenţilor programului de master GEOBIOLOGIE APLICATĂ ÎN CONSERVAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL (interdisciplinar cu domeniul Ştiinţa mediului) sunt : Înţelegerea sistematică şi analiza interdisciplinară critică a problemelor conservării şi managementului patrimoniului natural şi cultural, pe baza. POR va finanta restaurarea, protectia, conservarea si valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu Unesco, patrimoniu cultural national (indiferent de localizare, urban sau rural) si patrimoniu cultural local din mediul urban. Alocare financiara pentru Axa 5: 438,52 mil. euro (FEDR si buget de stat) Documente supor E11: Evaluarea și conservarea patrimoniului cultural Despre noi Domeniul principal de activitate: Dezvoltarea și punerea în aplicare a celor mai avansate procedee de monitorizare - investigație - diagnostic - tratament pe diferite elemente, categorii de patrimoniu cultural ṣi diferite materiale (piatră, pigmenți, hârtie. POR respectiv, impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale din municipiul Constanta, judetul Constanta. 2.Numarul de vizitatori inainte, respectiv dupa interventia asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiaza de sprijin: 15.752 valoare de inceput - 18.114. Patrimoniul cultural - un subiect actual 95 nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice4, Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice5 - toate cu modificări şi completări ulterioare şi republicate, Legea nr. 120/2006 a monumentele de for public, Legea nr. 6/200

Despre conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural

Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. 的ISO4標準期刊縮寫為 Conserv. restaur. patrim. cult.。簡單的說,當您需要引用期刊Conservarea. eveniment regional - restaurarea conservarea patrimoniului cultural la mĂnĂstirea bogdan Protejarea patrimoniului cultural national - Protejarea patrimoniului cultural - Lista reglementărilor privind protejarea patrimoniului cultural național (actualizată la data 06.05.2011) Patrimoniul imobil -..

Valorificarea patrimoniului cultural national prin

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica și Inginerie Nucleara Horia Hulubei Centrul de Excelenta pentru Studiul și Conservarea Patrimoniului Cultural Aleea Reactorului nr. 30, Măgurele, ILFOV Tel: 0214042303; Fax: 0214574210; E-mail: patrimoniu@nipne.r Strategia 21 redefinește rolul patrimoniului cultural în Europa, oferă un ghid de bune practici pentru promovarea, identificarea și gestionarea patrimoniului și diseminează abordări. Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. Facteur d'impact 2020-2021| Analyse, Tendance, Classement & Prédiction - Academic Accelerato

Salvagardarea patrimoniului cultural national al republicii moldova. 1. Akademos SALVGARDAREA memoriei culturale, patrimoniul este una dintre cele mai importante surse de cunoaştere a trecutului şi PATRIMONIULUI prezentului. Dincolo de valenţele sale identitare, CULTURAL NAŢIONAL etice, estetice şi cognitive, în condiţiile gestionării. Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial - Repertoriul național al patrimoniului cultural imaterial, vol. I versiune digitală martie 2014. Primul volum al Repertoriului patrimoniului cultural imaterial din România definește coordonatele celui mai fragil tip de patrimoniui cultural, cel imaterial Institutul Național al Patrimoniului | 76 de urmăritori pe LinkedIn. Institutul Național al Patrimoniului [ INP ] este principala instituție centrală care pune în aplicare politicile publice în domeniul patrimoniului cultural în România. INP este continuatorul direct al primei instituții publice de profil, Comisiunea Monumentelor Istorice, înființată prin Legea din 1892 pentru. Regulamentul Concursului Național Colindatul de ceată bărbătească, element al Patrimoniului Cultural Imaterial inclus în lista UNESCO (variantă on-line) Concursul național al cetelor de colindători bărbaţi este organizat de către Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural. SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale

Institutul Național al Patrimoniului - Hom

Proiect de intervenţii la Biserica de lemn ”Sf

Prioritatea de investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural din cadrul Programului Operațional Regional (POR), și Sub-măsura 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) Conservarea și revitalizarea patrimoniului. Obiectivele UNESCO sunt legate nu numai de promovarea educației, ci și de consevarea istoriei și a comorilor trecutului. Fiind probabil cea mai cunoscută activitate în care UNESCO este actor principal, voi vorbi despre protejarea patrimoniului mondial și despre implicarea organizației Tendințe ale consumului cultural în pandemie (ediția I) #11 Dată lansare: 3 decembrie 2020. Barometrul de consum cultural 2019 #10 Dată lansare: 29 mai 2020. Sectoarele Culturale și Creative din România #9 Dată lansare: 8 aprilie 2020. Cultura în carantină - Monitorizarea domeniului cultural în timpul crizei Covid-19 #8 Dată. 1)Informații despre axa prioritară și prioritatea de investiții 1.1.Axa prioritară Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 1.2.Care este obiectivul specific al priorităţii de investiţii Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural. Pentru a pstra n condiii optime patrimoniul administrat pe o perioad lung de timp, muzeul are datoria de a conserva i restaura piesele mobile i imobile. Astfel, eforturile sunt concentrate pe a conserva preventiv toate piesele care intr n patrimoniul muzeului, pentru a le asigura condiii de pstrare potrivite tipului i materialului din care piesele sunt confecionate, respectnd limitele prevzute.

Componentă esențială a managementului colecțiilor, conservarea preventivă a bunurilor culturale se află în centrul interesului profesioniștilor și organizațiilor care protejează patrimoniul cultural de pretutindeni. Supraviețuirea în timp a patrimoniului muzeal depinde semnificativ de asigurarea unor condiții optime de păstrare protejarea patrimoniului cultural naional mobil, publicat n Monitorul Oficial . al Romniei, Partea I, nr. 351 din 27 mai 2010; - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor . instituii aflate n subordinea Ministerului Culturii i Patrimoniului Naional, precum i pentru reducerea unor cheltuieli, aprobat prin Legea nr. 179. National Trust este o fundație care are ca obiective protecția Patrimoniului cultural și natural, cuprinzând locuri de interes istoric sau cu frumuseți naturale, după cum se autodefinește[1] Mănăstirea Bogdana, municipiul Rădăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 6, județul Suceava, a finalizat în luna mai 2021, proiectul RESTAURAREA CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA MĂNĂSTIREA BOGDANA, cod SMIS 116504, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea. The Institute for Advanced Studies in Levantine Culture and Civilization was founded by the Romanian Parliament through Bill no. 117 / 26 May 2017, published in the Official Gazette no. 404 / 30 May 2017. In 2011, professor Emil Constantinescu, elected President of the Academy for Cultural Diplomacy in Berlin

Liste de patrimoniu. Institutul coordonează la nivel național Registrul listelor de bunuri culturale, menținut la nivel regional de către Oficiul Voievodatului pentru Conservarea Bunurilor Culturale ( Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytów) conform Ordonanței nr. 32 a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, transmisă 23 decembrie 2010.. Obiectele protejate includ A) situri. Concluziile Consiliului privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală (JO C 297, 7.12.2006, pp. 1-5) Concluziile Consiliului din 10 mai 2010 privind Europeana: etapele următoare (JO C 137, 27.5.2010, pp. 19-21 Protejarea patrimoniului cultural este definită de ansamblul care asigură identificarea, cercetarea, inventarierea, conservarea, restaurarea și valorificarea, în vederea accesului tuturor la cultură și transmiterea patrimoniului generațiilor viitoare. Aceste măsuri coexistă în viața muzeului, sunt strâns legate și nu pot exista una fără cealaltă

Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural Programul a fost lansat în noiembrie 2013, având ca obiectiv general protejarea și conservarea patrimoniului cultural și natural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului publicului larg la patrimoniu De asemenea au fost regândite priorităţile Centrului Naţional de Creaţie Populară, numit de acum încolo - Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Patrimoniului Cultural Imaterial, care asigură aplicarea politicilor de protejare în teritoriu (art. 13, 4) conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural local; Cresterea numarului de obiective de patrimoniu natural si cultural sprijinite si puse in valoare. Prioritatea din Reg.(UE) 1305/2013, este P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii säräciei a dezvoltärii economice în zonele rural

Patrimoniul, între protejare și distrugere - Patrimoniu

Salut includerea peisajului cultural minier de la Roșia Montană în patrimoniul umanității! Prin eforturi conjugate ale autorităților și specialiștilor, Roșia Montană trebuie să devină un model de punere în valoare a patrimoniului prin dezvoltarea durabilă a zonei - a transmis Iohannis pe rețeaua de socializare Deschiderea oficială a expoziției temporare Conservarea patrimoniului cultural va avea loc joi, 19 decembrie 2019, la ora 11. 00, la Secţia de Istorie-Arheologie (str. Madona Dudu nr. 14). Conservatorii Muzeului Olteniei Craiova, specializați în conservarea artefactelor istorice, etnografice și obiectelor care țin de arealul științelor. a Patrimoniului Cultural National joi 19 noiembrie, Centrul Cultural Castel Sâncrai, orele 16.00 — Moderatori: Alexandru Stirban Gheorghina Olariu I. Dan Octavian Paul — Muzeul Banatului ICOM România Sistemul românesc de conservare restaurare a patrimoniului cultural national - aniversarea a patru decenii de functîonare. Jana Šubic Prisla Citeste acum cele mai noi stiri pe topicul Asociația Pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Național și Cultural - Stiripesurse.ro Exclusivitati si braking news-uri publicate de jurnalisti cu experienta Conservarea patrimoniului cultural și protecția angajaților din acest domeniu sunt principalele puncte de pe agenda Summitului 20, care se desfășoară în capitala Italiei, Roma. Lucrările au fost deschise aseară - detalii aflăm din corespondența Elenei Postelnicu

Anunț privind organizarea examenului de promovare 10/05/2021. Norme de conduită ale personalului contractual din Centrul Cultural Bucovina 26/04/2021. Cod de conduită anticorupție 26/04/2021. Anunț achiziție publică servicii de verificare și mentenanță sistem detecție alarmare la incendiu și fum 21/04/2021 Fondul Ambasadorilor SUA pentru Conservarea Culturală Competiția proiectelor pentru 2021 Ambasada SUA la Chişinău are plăcerea de a anunţa o competiţie deschisă pentru obţinerea unui grant în cadrul programului de granturi Fondul Ambasadorilor SUA pentru Conservarea Culturală pentru anul 2021. Fondul Ambasadorilor a fost întemeiat de Congresul SUA în 2000, cu scopul de a ajută. Ambasada SUA este încântată să anunţe că ambasadorul Hans Klemm donează 59.300 de dolari Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice din Sibiu ca parte a programului special al Departamentului de Stat Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Patrimoniului Cultural Conferința Științifică Internațională Materie și materiale în/pentru conservarea patrimoniului - MATCONS 2017, devenită o manifestare științifică internațională de prestigiu, emblematică pentru restaurarea din România, va reuni, la Craiova, în perioada 18-22 septembrie 2017, peste 90 de experți restauratori din țară. salvgardare, protejare şi punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial. Art. 15. - Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial conferă titlul de tezaurele umane vii pentru domenii ale patrimoniului cultural imaterial şi alcătuieşte listele patrimoniului cultural imaterial prevăzute la art. 12 alin (2)

(Doc) Note Pe Marginea Normelor De Conservare Şi

 1. 20 de milioane de euro pentru conservarea patrimoniului cultural din teritoriul ITI Delta Dunării . Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi Ghidul Solicitantului pentru finanţarea investiţiilor care vizează conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural din teritoriul ITI Delta Dunării
 2. În anii 2006-2008, specialiștii muzeului au efectuat cercetări arheologice, au întreprins investigații documentare în arhive publice și arhive muzeale, în colecțiile muzeale din republică și de peste hotare conform temelor individuale de cercetare, în cadrul proiectului instituțional Cercetarea, colectarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural-istoric al țării
 3. Klaus Iohannis a salutat decizia Comitetului Patrimoniului Cultural UNESCO. Președintele Klaus Iohannis a salutat, pe pagina sa de socializare, decizia Comitetului Patrimoniului Cultural UNESCO, manifestându-și speranța că Roșia Montană se va transforma într-un model în ceea ce privește punerea în valoare a patrimoniului prin dezvoltarea durabilă a zonei
 4. USR PLUS sustine ca includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial UNESCO, decizie luata marti, reprezinta o sansa uriasa pentru comunitatea locala, pentru dezvoltarea si conservarea patrimoniului. Zi istorica pentru istoria romanilor! Rosia Montana a fost inclusa in Patrimoniul Mondial UNESCO. Este victoria tuturor celor care, prin implicarea lor civica, au salvat una din.
 5. Centrul de Cercetare şi Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova Iaşi organizează la Palatul Culturii, ȋn perioada 17 - 18 octombrie 2018, Simpozionul Internațional Conservarea pe termen lung a colecțiilor patrimoniului cultural/ Sustainable Preservation of Cultural Heritage Collections și Expoziția Valorificarea.

5.1 Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea ..

 1. Tehnologii Noi De Diagnoza Si Tratament Pentru Conservarea
 2. pentru conservarea patrimoniului natural - Master geobi
 3. Despre noi - Conservarea, restaurarea și asistenţa în
 4. Patrimoniul cultural imaterial al umanității - Wikipedi
Satul Rimetea din Alba | PLANIADA

LEGE 182 25/10/2000 - Portal Legislati

 1. Repere bibliografice privind contribuţia autorităţilor
 2. Cultural national: A fost deschisa sesiunea de proiecte
 3. ICECHIM Rezultat
 4. Programe - fonduri-ue
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Comandor conferitWorkshop „Investigarea patrimoniului din BucurestiMemoria Patrimoniului Industrial