Home

Politica colonială a ţarismului în basarabia şi transnistria

Datorită mărinimoaselor înlesniri acordate de ţarism acestor colonişti, numărul lor a sporit necontenit: de la 35.501, în 1861, la 59.988, în 1897, şi la 79.000, în 1919. În afară de reprezentanţii popoarelor menţionate, în Basarabia au mai locuit până la 1812 ori s-au stabilit mai târziu cu drepturi de colonişti sau fără. şi anume teritoriul dintre Prut şi Nistru, numit mai apoi Basarabia, este anexat la Imperiul Rus. Anexarea Basarabiei în 1812 a fost rezultatul unor noi raporturi de forţe care s-au creat către sfârşitul sec. al XVII-lea în Europa de Sud-Est şi care au influenţat hotărâtor evoluţia Ţărilor Române FULL TEXT Basarabia în sistemul economic și politic al Imperiului Rus (1812-1868 Având în vedere faptul că în acelaşi an omagiatul a susţinut şi teza de doctor habilitat în istorie, am putea spune că în 2002 Domnia sa a avut trei conceperi ştiinţifice importante. În monografie este studiată profund politica colonială a ţarismului de limitare a activităţii economice a băştinaşilor în schimbu

Fapt grozav în toată puterea cuvîntului este regimul însuşi căruia este supusă Basarabia. Trei milioane de suflete trăiesc în afara legii şi sunt, în mod normal, la discreţia oricărui agent administrativ de la cel mai de sus pînă la cel mai de jos. Toate garanţiile unei vieţi cetăţeneşti organizate şi ocrotite de legi lipsesc Ocupaţia colonială rusească este încă prezentă: militar (armata în Transnistria şi Tighina), economic (coloniştii alogeni), religios (pe lângă vechea Mitropolie a Basarabiei ce ţine de Bucureşti, Moscova perpetuează o mitropolie ţaristă), prin mijloacele de comunicare (preponderent în limba rusă), cozi de topor etc Basarabia şi erorile politice ale României (1) Prof. univ. dr. Corvin Lupu Apartenenţa Basarabiei la Uniunea Sovietică, din perspectiva unor erori politico-diplomatice ale României Experienţa istorică a dovedit că recunoaşterea apartenenţei Basarabiei la România a fost doar la îndemâna raporturilor diplomatice directe româno-sovietice

Politica de deznaţionalizare a românilor din Basarabia

 1. Astazi, la Fundatia Europeana Titulescu a avut loc lasarea volumui Romanii, Basarabia si Transnistria, autori Ioan Popa si Luiza Popa. Au participat, printre altii, doi distinsi fosti presedinti ai Romaniei: Ion Iliescu si Emil Constantinescu. Au participat, de asemenea, invitati de marca de la Chisinau (dna Pavlicenco, dl Sahaleanu, etc) si multi diplomati
 2. Aceasta, - scriu autorii, - este încă o dovadă a politicii antinaţionale promovate de ţarism în Basarabia. Dacă să vorbim la general, autorii au dreptate - politica ţarismului în mare măsură era antinaţională. Dar ea era îndreptată nu numai împotriva românilor basarabeni, ci împotriva tuturor popoarelor Rusiei

Odată cu revoluţia din februarie 1917 de la Petrograd şi cu prăbuşirea ţarismului, românii din Basarabia, ca şi celelalte popoare de la periferiile imensului imperiu, s-au încadrat într-o puternică mişcare de salvare a fiinţei lor naţionale. Unul dintre cel mai elocvente exemple în acest sens îl constituie lupta pentru limba maternă, care fusese izgonită de autorităţile. revoluţiilor burgheze şi evoluţia relaţiilor sociale. 6. Stabiliţi relaţia de interdependenţă dintre politica colonială a ţarismului şi situaţia etnodemografică a Basarabiei. 7. Determinaţi interdependenţa dintre destrămarea Imperiului Rus şi mişcarea naţională din Basarabia. 8

(PDF) FULL TEXT Basarabia în sistemul economic și politic

Evoluția politică a Basarabiei în perioada dintre cele

 1. Răsturnarea ţarismului a dat prilejul dezvoltării unei mişcări naţionale în Basarabia, pe care o descrie un martor ocular şi actor important al acelor evenimente istorice, Onisifor Ghibu, în cartea De la Basarabia rusească la Basarabia românească (Editura Semne, Bucureşti 1997; intervenţiile mele sînt între paranteze drepte)
 2. La 27 martie 1918, Consiliul Naţional al Basarabiei, pe baza hotărârii Sfatului Ţării a declarat: Republica Democrată Moldovenească (Basarabia) în limitele sale dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile frontiere cu Austria, ruptă de Rusia acum peste 100 de ani din corpul vechii Moldove, în temeiul dreptului istoric.
 3. Ceauşescu îi cerea lui Brejnev, în 1976, să desfiinţeze gardul de sârmă ghimpată de pe Prut. Criza apărută în raporturile politice româno-sovietice în august 1968, în urma intervenţiei militare în Cehoslovacia a trupelor celor cinci state participante ale Tratatului de la Varşovia şi din vara anului 1969, după vizita la Bucureşti a preşedintelui american Richard Nixon, a.
 4. Istoricul Vladimir Solonari, autorul volumului Purificarea naţiunii. Dislocări forţate de populaţie şi epurări etnice în România lui Ion Antonescu, 1940-1944, a ales o temă delicată de cercetare: deportările şi epurările etnice din timpul regimului Ion Antonescu. Despre cum a încercat Mareşalul să cureţe ţara de neromâni, dar şi de ce a acceptat populaţia.
 5. istrativ în satul Ciuciuieni, ca urmare a comasării plaselor Ghiliceni şi Sângera
 6. Nu uitați de Basarabia când discutați despre sfârșitul lui Ceaușescu! Ceauşescu în faţa lui Brejnev: Basarabia, pamânt românesc! Ceauşescu îi reproşa punctual lui Brejnev următoarel
 7. Schimbări în viaţa bisericească dintre Prut şi Nistru după prăbuşirea ţarismului. În perioada 19-25 aprilie anul 1917, a avut loc la Chişinău, sub preşedinţia Arhiepiscopului Anastasie, Adunarea extraordinară a clerului şi mirenilor din Eparhia Chişinăului, care trebuia să se pronunţe asupra viitorului Bisericii.

Pro-Memoria. BASARABIA (administrată astăzi sub numele de ..

Zilele aceste la Editura Cartier a apărut o carte deosebită: Basarabia. Coloniştii germani de la Marea Neagră. Cartea ne povesteşte istoria fascinantă a coloniştilor germani care începe odată cu Ecaterina cea Mare şi se termină în vremurile noastre, trecînd prin diverse perioade tulburi şi dificile: de la regimuri politice diferite, la aparteneţe statale diferite Want to understand how politics has become so divisive? Chat to us about about studying Politics BA (Hons Politica tarismului - Deznaţionalizarea şi rusificarea basarabenilor constituia chintesenţa politicii seculare a ţarismului în provincia anexată. O atare politică era promovată pe multiple cai, Reducerea arealului de utilizare a limbii române şi înlocuirea acesteia cu limba rusa constituia principala pârghie a acestei politici

Basarabia şi erorile politice ale României (2) Lupul Daci

Ultimele ştiri - Evoluția politică a Basarabiei în

Stataliştii, cum îşi spun comuniştii şi acoliţii lor, preferă folosirea exclusivă a denumirii Republica Moldova şi neagă vehement denumirea Basarabia ca una colonială, inventată de ţarism. În ceea ce priveşte identitatea populaţiei, din punct de vedere civic, toţi sunt moldoveni, cetăţeni ai Republicii în susţinerea mişcării de eliberare din Basarabia. Toţi ei promovau prin fapte politica colonială a Imperiului ţarist. Ideologia poporoniştilor. După reformele din 1861-1868, în Basarabia a început să se formeze şi să activeze curentul ideologic şi politic numit Poporanismul. Fiind o parte component La 29 decembrie 1930, trăiau în Basarabia (inclusiv Hotin) 206.958 de evrei, şi în Bucovina 107.975 [137]. În timpul regimului sovietic (iunie 1940 - iulie 1941), în Basarabia şi nordul Bucovinei numărul lor a crescut, îndeosebi în marile oraşe Chişinău şi Cernăuţi

Fundatia Titulescu: „Romanii, Basarabia si Transnistria

De exemplu, în lucrările sale M. Muntean demonstra că în anii 1831-1860 în Basarabia costul importului mărfurilor era de 7,92 ori mai mare decât al exportului din provincie, iar cca 70 la sută din banii acumulaţi se concentrau în băncile centrale din imperiu şi numai 30% rămâneau în Basarabia Redactor-şef Gheorghe RUSNAC, profesor universitar, academician Redactor-şef adjunct Petru CHETRUŞ, profesor universitar, doctor Colegiul de redacţie Constantin SOLOMON, prof Recitind cărticica Bucovina şi Basarabia, studiu istorico-politic de Mihail Eminescu, editat, sub îngrijirea prof. I. Creţu, la Bucu­reşti în anul 1941, recent retipărit la Munchen, de către Dl Ion Dumitru, ochii mi s-au oprit mai îndelung asupra ultimului capitol: România în luptă cu panslavismul, înmănunchind articolele.

Şi mai ales ce se va întîmpla cu ele după sfîrşitul războiului? Atacul Wehrmacht-ului german asupra Uniunii Sovietice s-a declanșat în 1941, prin urmare într-un moment în care germanii din Basarabia fuseseră complet evacuați. Pe cei rămași, ca și pe cei trimiși ulterior înapoi în Basarabia, îi așteptau vremuri grele Problema Basarabiei în discuțiile româno-sovietice din timpul Războiului Rece (1944-1965) de Dr. Ion Constantin. Studiul de față își propune să răspundă la următoarea întrebare : a existat o preocupare reală a decidenților români pentru Basarabia, în perioada regimului comunist? Într-o primă fază după căderea comunismului, atribuirea de sentimente patriotice şi gesturi. [8] Ioan Popa, Luiza Popa, Românii, Basarabia şi Transnistria, Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice, Bucureşti, 2009, p. 215. [10] Vizita este evocată şi de fostul secretar al CC. al P.C.R., Ştefan Andrei, în volumul Stăpânul secretelor lui Ceauşescu. I se spunea Machiavelli

Şi iarăşi propagandă xenofobă?

Şi în lupta pe care o purtăm, puteam eu, când se băteau germanii cu ruşii, după ce am luat Basarabia, puteam să mă opresc? () Puteam eu să spun:Eu mi-am luat partea mea, mă opresc aici? () Ar însemna să dezonorez şi Armata, şi poporul român, pe veci. Ar fi fost o dezonoare pentru noi să mă fi dus până la Nistru şi să le fi spus nemţilor apoi: la revedere. Stelian Gomboş 1. Scurtă retrospectivă şi incursiune istorică Teritoriul din stânga râului Prut, locuit de strămoşii românilor încă din secolele III - IV d.Hr., a depins din punct de vedere canonic-duhovnicesc, de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol. În anul 1401, când Patriarhia Ecumenică l-a recunoscut pe Iosif I Muşat ca Mitropolit canonic al Mitropoliei Moldovei.

Jurnaltv.md: Aniversare cu altercaţii Aniversare cu injurii şi îmbrânceli. Manifestanţii care au ieşit astăzi în stradă pentru a marca a 94-a aniversare a Unirii Basarabiei cu România, au fost atacaţi de membrii Partidului Patrioţii Moldovei. Cele două tabere s-au întâlni Reveniţi în Basarabia în preajma primului război mondial, ei au făcut din revista Viaţa Basarabiei o tribună în lupta pentru emanciparea naţională şi culturală, opera eminesciană fiind mereu argument şi referinţă atunci când grupările reacţionare şovine atacau însăşi temeiurile revendicărilor naţionale ale românilor. A fost iniţiatorul Mişcării de Eliberare Naţională din acel timp în Basarabia, Nordul Bucovinei, Transnistria şi Maramureşul istoric - teritorii româneşti mişeleşte ocupate de URSS. Aceasta se vede clar în cele şase volume de dosar penal din arhiva KGB; despre aceasta s-a scris într-un număr al gazetei Nezavisimaia.

Basarabia şi lupta pentru revenirea la limba român

Importanţa şi consecinţele unirii Basarabiei cu România

Dar, în acest vacuum de putere, cînd Sfatul țării nu putea să controleze situația, s-a produs un proces de anexare teritorială și de lichidare a Republicii Democratice Moldovenești. Votarea în Sfatul țării s-a produs în condiții specifice, cînd Chișinăul era ocupat de Armata română, clădirea era înconjurată de armată, în. Istoricul Gheorghe Bratianu a facut din Basarabia centrul preocuparilor sale. A luptat in primul si in al doilea razboi mondial, a scris Petrisor Peiu: Unirea cu Republica Moldova ar consolida economic tara reintregita - Ştiri Actual

Negocieri de ţări şi popoare

O ARMĂ DE NEÎNVINS. Am citit recent, în noua enciclopedie ucraineană, un articol despre Basarabia şi am rămas perplex. Autorul, un profesor din diasporă, considerându-se un mare cunoscător al istoriei Bucovinei şi Basarabiei, afirmă maliţios că populaţia provinciei mele natale, în perioada antebelică, doar în proporţie de 50% era constituită din reprezentanţii poporului. Valentin Păduraru: Cine sunt românii care susțin regimul rusofililor Dodon și Chicu. 20 iulie 2020 (R.C.) Extern 10. Mulţi văd în Igor Dodon răul suprem, ceea ce este adevărat, dar acest rău suprem se sprijină nu numai pe serviciile ruseşti, ci şi pe o armată numeroasă de lingăi, profitori şi colaboraţionişti locali. Aşa cum în România SECURITATEA şi activiştii PCR, au pus mână pe puterea politică şi economică şi acum fac toate cărţile pe scena politică şi economică, în Basarabia acest rol a. În acest sens, la 18 august 2016, în incinta Bibliotecii Centrale a BM B.P. Hasdeu, a avut loc o masă rotundă cu prezentarea rezultatelor acestui proiect moderat de Elena Drăgălin, Fondatoarea Campaniei Accesibil pentru Toţi Ne aruncăm privirea şi pe zonele locuite de bulgari (concentraţi în Bugeac) şi unguri (aflaţi în Maramureşul istoric). Sunt două zone care ar putea fi aliate în demersurile ruseşti de secesiune, maghiarii pentru a se alipi la Ungaria, bulgarii pentru că fac şi aici (ca şi în Basarabia) jocurile Moscovei

Pagina 9 din Referat politica fiscala in romani

 1. Pe cei 50.000 sau chiar 100.000 de evrei implicaţi în atrocităţile şi crimele din Basarabia şi Nordul Bucovinei i-a trimis în cantonamente în Transnistria, unde au fost păziţi de jandarmi, parcă erau reprezentanţi diplomatici. În şedinţa Consiliului de Miniştri din 16 noiembrie 1943, Ion Antonescu a explicat că n-a vrut să-i.
 2. Să ne aruncăm acum privirea şi asupra populaţiei din componenţa Ucrainei. Numărul ei, componenţa etnică, gradul de religiozitate şi împărţirile confesionale. Datele furnizate precum şi hărţile reproduse sunt preluate de pe site-ul Wikipedia, ca să nu mai fie nevoie să menţionez de fiecare dată. Cu un număr de 45,724,242 persoane în 2011, Ucraina s
 3. Primul aspect afirmă că identitatea nu e în interiorul a ceva, de exemplu, nu e înlăuntrul nostru, ci se constituie ca o funcţie a diferenţelor în cadrul unui sistem 2 . Cea mai exactă caracteristică a unui element constă în a fi ceea ce nu sînt ceilalţi. Şi acest fapt e valabil pentru orice tip de identitate
 4. arul teologic ( 1920-1928) şi la Facultatea de Teologie din Chişinău (1928-1932), la care a obţinut doctoratul în 1940; Studii de specializare (în 1932-1934) în Franţa (Paris şi Strasbourg), iar în 1934-1935 în Anglia şi Liban.
 5. Download now. Watch anytime on Amazon Video

Adevărul despre faptul că originea etnică a locuitorilor autohtoni din Transnistria este aceiaşi, ca şi în cazul autohtonilor basarabeni, a fost utilizat în repetate rânduri de către oficialităţile Uniunii Sovietice de la Moscova şi din R.S.S. Ucrai- neană atât în perioada când urma să fie formată R.A.S.S.M, cât şi ulterior. Basarabia ca parte a României. O nouă ruptură a Basarabiei de teritoriul românesc s-a produs în 1940, ca urmare a protocolului adiţional secret al pactului Ribbentrop-Molotov din 1939 şi a ultimatumurilor transmise României de către Uniunea Sovietică, stat care, în vara lui 1940, la data de 28 iunie 1940, a anexat Basarabia, Bucovina şi Ţinutul Herţei (acesta nefăcând obiectul.

Prăbuşirea ţarismului - prima verigă din lanţul imperiilor dispărute în urma primei conflagraţii mondiale - german, austro-ungar şi otoman - a fost semnalul unor evenimente care au schimbat hotărâtor geografia politică a lumii, având implicaţii şi în viaţa multor popoare, între care şi poporul român. În deplin acord. Curent de gîndire politică, consec-vent antiromânească, care s-a conturat mai întîi în Transnistria şi s-a extins apoi, după 1812, în Moldova dintre Prut şi Nistru, cu-rent care neagă trăsăturile româneşti ale moldovenilor basarabeni şi transistrieni, consimilitudinea lor etnică, lingvistică şi spirituală cu moldonenii din. De altfel, limba română a basarabenilor şi identitatea lor românească erau recunoscute chiar de clasicii marxist-leninismului: Marx, Engels şi Lenin. Politica promovată de ţarism în Basarabia în perioada 1812-1918 a fost o politică de deznaţionalizare a românilor basarabeni, având drept scop declarat identificarea.

Rolul Operei Eminesciene În Menţinerea Conștiinţei

 1. at într-o luptă îndelungată între poliţia şi.
 2. istrative republicane au fost montate persoane rusificate, conservate, infectate puternic de ideologie şi inapte din fosta autonomie, după ce regiunea trecuse prin masacrul din perioada antebelică şi au fost lichidate fizic cadre înzestrate, cu gândire liberă şi naţională
 3. Locaţia:Transnistria - regiune cu regim special a Republicii Moldova Denumirea oficială a zonei: Republica Moldovenească Nistreană Transnistria - stat autoproclamat la 2 septembrie 1990, situat în estul Europei. Frontiere: la vest cu Republica Moldova pe rîul Nistru (411 km.). În partea de est şi de sud, cu Ucraina, (405 km).Nu are ieşire la Marea Neagră

Republica Moldova, cronologie (1991 - prezent) 1988 3 iunie - În sala mare a Uniunii Scriitorilor din Chişinău, în cadrul unei adunări a intelectualităţii, s-a constituit un grup de iniţiativă pentru susţinerea democratizării. Începând cu această zi şi până la 20 mai 1989, grupul de iniţiativă s-a ocupat de organizarea structurilor teritoriale ale mişcării democratice, a. Această prevedere, în corespundere cu realitatea etnolingvistică, statornicită pe parcursul a 700 de ani, şi potrivit tradiţiei legislaţiei moldoveneşti se conţine şi în Statutul administrării oblastei Basarabia din 1818, în Regulamentul Organic al Principatului Moldovei (Constituţie) din 1831, în Constituţia Republicii. În mănăstirea Kukus din Cehoslovacia se află o pictură în ulei care reprezintă un bărbat şi o femeie, foarte bătrâni. Pictura are următoarea inscripţie în limba germană : Iovas Rovin, de 172, şi soţia sa Sara, de 164 ani, de rit grecesc, căsătoriţi de 147 de ani, amândoi născuţi şi domiciliaţi în Kodo(c), din districtul Caransebeşului, cu copii adevăraţi, 2. Parte în cuptoarele de la Auschwitz şi în alte lagăre naziste, datorită fascismului maghiar, parte în gropile din Transnistria. Datorită aşa numitului salvator mareşal Ion Antonescu, parte în URSS, refugiaţi sau deportaţi în Siberia, ca burghezi, parte în Occident, iar circa 400.000 de evrei au devenit israelieni Implozia URSS în anul 1991 a condus la proclamarea Independenţei R.Moldova de URSS, însă războiul de la Nistru, provocat de cercurile imperiale de la Kremlin, cu exponenţi în Transnistria, unde a fost plasat întreg armamentul rusesc şi armata 14, retrase din Europa, a făcut imposibilă avansarea R.Moldova pe calea fostelor republici.

Savantul rus L. S. Berg aminteşte şi despre împrejurările în care diplomaţii ruşi au falsificat sensul noţiunii geografice Basarabia: În conformitate cu una din clauzele Tratatului de la Tilzit, încheiat între Napoleon şi Alexandru I, Rusia se obliga să'şi evacueze, pînă la încheierea păcii, trupele din Moldova şi. Dar în politica S.U.A. există şi o rezervă strategică, în cazul acutizării conflictelor ucrainene interne est-vest, care pot pune în pericol integritatea teritorială a ţării. Analiştii americani susţin că un stat ucrainean lipsit de zonele de rusofoni ar fi mai omogen din punct de vedere politic şi, în consecinţă, mai stabil Este binecunoscut faptul că în procesul de instituire, ameliorare şi dezvoltare a relaţiilor reciproce dintre state un rol deosebit îl joacă, de obicei, personalităţi notorii ale diplomaţiei. În România interbelică, o astfel de personalitate diplomatică, în accepţia unanimă a istoricilor, a fost talentatul şi ambiţiosul ambasador al României în Marea Britanie, ministrul. Pelerinii îl urmăresc şi pe la Murom, ajungând sărăciţi şi fără adăposturi. Întâmplându-se scandaluri cu transportul, (statul rus a fost nevoit, să formeze trenuri de pelerini şi să-i întoarcă în Basarabia). Inochentie este dus şi închis în monastirea Solovăţ pe un ostrov din marea Albă, în anul 1913

Anexarea Basarabiei la Rusia Coman Wiki Fando

 1. aţi de autorităţile române, militare şi civile, în Basarabia, Bucovina şi Transnistria a căror populaţie evreiască era, la 2-3 luni după trecerea lor sub ad
 2. Politica colonială 1848 Oraşul Sluţk 1944-1948 Sindicate internaţionale Arta cinematografică - Romania - Istorie Personalităţi celebre - Franţa Revolutia franceza Uniunea Europeană - Etapele formării Diplomatică Surse istorice - Studiere Dicţionare enciclopedice Muzică pentru vioară Artă vioară Date statistice Universitatea.
 3. După ocuparea Basarabiei în 1918 a intrat într-un partid liberal burghez şi a promovat politica marii burghezii în folosul României, împotriva mişcării revoluţionare şi a Uniunii.
 4. Mai mult, unificarea Valahiei şi a Moldovei, în 1859, întăreşte speranţa în rândul boierilor moldoveni, care au început să solicite guvernatorului înfiinţarea de tipografii şi ziare moldoveneşti. Se poate spune că relaţiile dintre românii din Basarabia şi cei din ţară intră într-o nouă etapă
 5. Da, e binecunoscutfaptul că până la standardizarea limbii române (ca de altfel şi a altor limbi)pe teritoriul Moldovei istorice, atât în dreapta Prutului, cât şi pe teritoriul Moldovei din stânga Prutului, răpit deImperiul Rus în 1812 şi numit de către acesta Basarabia, limbii vorbite aici is-a spus atâtlimbă moldovenească.
 6. În perioada 1789-1854, Moldova şi Muntenia au suportat obligaţii în bani şi produse în valoare de 2.000.000.000 lei aur, echivalentul a 64.516 kg aur, la acestea adăugându'se jafurile, incendierile de oraşe şi alte multe pagube, care nu pot fi calculate

Este o practică obişnuită pentru armata rusă, atât în ţarismului rus cât şi în perioada soveitică. La fel s-a procedat şi în perioada războiului din Trasnistria. Prin aceasta se poate explica amploarea violurilor şi jafurilor săvârşite de armata rusă NOI, DACII! Revistă pentru Cultura şi Limba Dacilor Cultura Dacilor este cultura noastră de dintotdeauna, iar Limba Română este limba noastră, a Dacilor de dintotdeauna. Trebuie să ne obişnuim cu adevărul că noi Dacii suntem noi Românii. Aşa, seva spirituală din şirul mileniilor, ne străbate pe toţi, iar stejarul este viguros Stalin şi poporul rus libertatea n-au adus. Cu ani de zile în urma, pe vremea Canalului, prizonierii politici, amestecaţ-i cu cei de drept comun, erau persecutaţi, macinati fizic şi moral în acel lagar de muncă comunist. Imi povestea tatal meu cum pe o iarnă friguroasă erau scoşi afară mai mult dezbrăcaţi, la inspecţia pe. Dacă Ponta nu putea înţelege acest lucru, l-au făcut post factum să înţeleagă alţii, cum ar fi sociologul Vasile Dâncu, apropiat de PSD, în interviul Izolarea de elite a fost cel mai important ingredient din cauza căruia a pierdut Victor Ponta. Blair-istul Ponta, simpatizantul lui Mao şi Che Guevarra, acum îi vrea şi pe dughiniştii de la criticatac, dar şi o poză cu Obama Democracy.md - Singurul lucru necesar pentru triumful raului este ca oamenii buni sa nu faca nimic. Politica, Libertatea, Democratie, Stiri, Analize, Sondaje, Foto, Video, Politologie, Divertis, Personalitati, Partide Politice, Fii liber - fii democratic - fii viitorul

Basarabia Blogul lui Marius Mioc Pagina

Due to a planned power outage, our services will be reduced today (June 15) starting at 8:30am PDT until the work is complete. We apologize for the inconvenience Marii conducători ai imperiului răului, chiar şi în sutane şi cu epoleţi, cu ifose de mari ştiutori, şi aere de superioritate ce se au de stăpâni a-i mulţimii, s-au dat în spectacole de mari proporţii uriaşe şi se mai dau şi acuma la noi în Basarabia, de se cruceşte lumea întreagă de aşa dezmăţ necurat Sabina Elena, eleva din Covasna ameninţată cu moartea pentru că a purtat o bentiţă tricoloră la şcoală, s-a implicat acum şi în campania Aducem Basarabia acasă , o iniţiativă legislativă care are ca scop final unirea Republicii Moldova cu România. Campania unionistă este iniţiată de peste 30 de ONG-uri din cadrul Platformei Civice Acţiunea 2012 Problema cu Antonescu nu este că a eliberat Basarabia şi Bucovina, problema cu el este că a trecut Nistrul, că a aruncat în afara legii evreii din România, că a omorât zeci de mii de evrei în teritoriile eliberate şi a deportat cel puţin 154.000 în Transnistria, unde au murit încă alte zeci de mii

Veridica este o publicație specializată în monitorizarea, analiza și demontarea campaniilor de fake news, dezinformare și manipulare din Europa Centrală și de Est, într-un context geopolitic tot mai fluid.. Proiectul a fost lansat în decembrie 2020, în contextul crizei sanitare și infodemiei, este asumat de asociația Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români și realizat. Moldovenismul şi românofobia au fost cultivate metodic de guvernările proruseşti. Românismul înseamnă reconstituirea unităţii etnoculturale a românilor-moldoveni, despărţiţi, în 1812 şi 1940, prin politica expansionistă a ţarismului şi a imperialismului sovietic

Din punct de vedere geografic, etnografic, istoric şi

Audierea din Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă în scandalul dintre Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa şi Institutul Elie Wiesel, în cazul posibilei alocări a unui spaţiu pentru Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului în România, a fost amânată pentru săptămâna viitoare, însă controversa este deja tranşată. Agenda patrioților: pentru Popor, împotriva Statului-națiune. Publicat pe 20/12/2014 de Lupul Dacic. Este destul de clar că România, peste cel mult 5 ani, va fi guvernată de puteri politice noi, foarte probabil situate - măcar simbolic - pe partea patriotă/ naționalistă a eșichierului ideologic. Alegerile. La şefia PNL candidează Ludovic Orban şi Cristian Buşoi. Până în acest moment, cei doi candidaţi şi-au prezentat moţiunile, fiecare susţinând câte un discurs. Fiecare candidat a avut la dispoziţie o oră pentru a-şi susţine discursul, tot în acest timp fiind rostite şi luări de poziţie din partea susţinătorilor. UPDATE: 14:4 La 23 aprilie, Mihail Saakaşvili declarase că va face tot posibilul pentru a menţine stabilitatea în politica internă şi externă a ţării de dragul depăşirii dificultăţilor economice. Fără pace şi stabilitate nici o afacere nu este atrăgătoare, se micşorează investiţiile şi nu sunt create locuri de muncă