Home

Presedinte birou electoral de circumscriptie

+ Articolul 20 Biroul Electoral Central și fiecare birou electoral de circumscripție stabilesc, prin hotărâre, măsuri organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID-19. + Articolul 21 Biroul Electoral Central își încetează activitatea după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a. Cozma Valentin - reprezentant USR desemnat prin adresa din data de 07.08.2020, inregistrata la Biroul electoral de Circumscriptie sub nr. 9/08.08.2020 S-a constatat ca partidele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si-au desemnat reprezentantii in Biroul Electoral de Circumscriptie in termenul legal

Presedinte birou electoral - Tulcea

Presedinte Birou Electoral de Circumscriptie, Loctiitor, COJOCARU LIDIA-FLORINA BICI MARIAN. BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR.15 CHILIA VECHE JUDEȚUL TULCEA HOTARAREA NR.2 din 13.08.2020 Privind admiterea propunerii de candidatura formulate de PARTIDUL NATIONAL LIBERAL. judecător Rusu Laura în funcţia de Locţiitor al Preşedintelui Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 1 Alba constituit pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016. Ulterior, s-a procedat la desemnarea, prin tragere la sorţi, a preşedinţilor birourilor electorale de.

de contact, respectiv numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mail. O formaţiune politică poate avea într-un birou electoral al unei secţii de votare cel mult 2 reprezentanţi. 12. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 23. - (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare di Related Items birou electoral de circumscriptie presedinte referendum slideshow vot. Click to add a comment. Leave a Reply Anulează răspunsul. Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu * Comentariu. Nume * Email * Site web Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 37 Gura Ialomitei, întrunit în la data de 08.06.2021. Tinând seama de: - candidatura depusa de Partidul Ecologist Român pentru candidatul Spînu Lucian - pentru func(ia de primar înregistrata sub nr. 49 din 07.06.2021 lista suslinätorilor care cuprinde minimul de 100 de persoane din numärul total a Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: + Articolul 10 (1) Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral încetează de drept în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni prevăzute la art. 385-391 din Codul penal. Constatarea cazului încetării de drept a calității.

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEAN NR.21 HARGHITA CU MAJORITATE DE VOTURI HOTÄRÄSTE Art.l Declinarea competengei de solutionare a plângerii formulatå de Partidul cätre Biroul National Liberal Filiala Harghita prin presedinte Electoral de Circumscripÿie Municipalä Topliÿa. BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANÄ NR. 21. Biroul Electoral Judeţean şi Biroul Electoral Municipal vor funcţiona pe strada Stadionului, în incinta Sălii Sporturilor, se arată într-o informare privind sediile birourilor electorale de circumscripţie, postată pe site-ul Prefecturii Galaţi. Programul de activitate al acestora este 10,00 - 16,00. Citit 2955 ori Ultima modificare. înregistrează la biroul de circumscripție județeană sau la biroul electoral de circumscripție a municipiului București, după caz, în maximum 5 zile de la data înființării biroului electoral. Un partid politic poate face parte, în aceeași circumscripție, dintr-o singură alianță electorală, și poate să participe l

Având în vedere dispozițiile art. 61 alin. 2-3 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, vă aducem la cunoștință faptul că, în data de 8 noiembrie 2016, ora 13:00, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 26 Maramureș situat în Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr. 46, camera 104, jud (3) Tragerea la sow se face de cåtre presedinte/e birou/ui electoral de circumscriptie, în termen de 3 zile de la data råmânerii definitive a candidaturi/or, in prezenCa cåte unui reprezentant al tuturor competitorilor electora/i din respectiva circumscriptie ANUNȚ PRIVIND COMPLETAREA BIROULUI ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 1 ALBA : Completarea Biroului electoral județean nr. 1 Alba cu reprezentanții formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidați va avea loc în data de marți, 01 octombrie 2019, ora 12,00 la sediul biroului situat în Alba Iulia, str. I.I. Prin procesul-verbal încheiat de președintele Tribunalului Brasov si D-na Judecator Ciolacu Cristina Gabriela, inregistrat la acest birou sub nr. 1/07.08.2020 au fost învestiți ca membrii ai Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 36 Mandra, in baza art. 26, alin. 5 din Legea 115/2015, alegerea autorităților administratiei publice locale. Braila: Presedinte de birou electoral, arestat. Presedintele biroului electoral din comuna braileanu Ulmu a fost arestat pentru abuz in serviciu, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si fasificarea documentelor de la biroul electoral respectiv

We would like to show you a description here but the site won't allow us ORDINE ALE PREFECTULUI. Ordinul nr. 273 din 06.08.2020 - privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţean Mureş nr. 28 pentru alegerile locale din anul 2020; Ordinul nr. 272 din 06.08.2020 - privind stabilirea dimensiunii ștampilei Biroului Electoral de Circumscripție Județean Mureș nr. 28, a ștampilelor Birourilor Electorale de Circumscripție comunală. MANGÎRU VALENTIN, urmând ca înlocuirea propriu zisă fie dispusă de Biroul Electoral de Circumscriptie nr.3 TURNU MĂGURELE. Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE PRESEDINTE ALEXANDRIA Nr. 20 din 14.08.2020. Author

Clarificarile din data de 17.08.2020 formulate de B.E.C. nr. 26 Crângeni, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.36 Teleorman retine ca, la data de 08.08.2020, Filiala Judeteana U.S.R. Teleorman a depus pe e-mail-ul tr.crangeni@bec.ro propunerea sa pentru completarea biroului de circumscriptie nr. 26 Crângeni anunt de interes public. biroul electoral de circumscriptie nr. 6 din orasul pantelimon - judetul ilfov, aduce la cunostinta publica faptul ca, in data de 12.04.2016, pe raza administrativa a orasului pantelimon, numarul total al persoanelor cu drept de vot este de 22.045, din care 22.004 inregistrati in registrul electoral iar 41 conform datelor cuprinse in listele electorale complementare

Biroul Electoral Județean Dâmbovița Search for: Se vor semnala : local - averse ce vor acumula peste 20...25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni. Powered by DACTI Sari la conținut Art. 3 Cu drept de contestalie, care se depune la Biroul Electoral Jude!ean Ialomita, judetul Ialomita. Prezenta hotärâre se afheazä astäzi, 27.06.2021 la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 37 Gura Ialomitei, judetul Ialomita. Emisä astäzi, 27.06.2021, ora 1 1.30. PRESEDINTE BIROU ELECTORAYbÉQii&UÙSCRIPTIE NR.37 Dan Adri. biroului electoral de circumscriptie nu poate fi modificat decât în urma înlocuirii sau a admiterii contestatiilor. Birourile electorale de circumscriptie vor aduce la cunostintä publicä, prin afisare, la loc vizibil, data si ora sedintei de completare a fiecärui birou conform art. 26 alin.15-18 de internet a BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEAN NR. 3 ARGES Art, 3. Prezenta se comunica contestatorului Mustatä Petre — Imputernicit Grup Parlamentar al Minoritätilor Nationale din Camera Deputatilor, la adresa de e-mail indicata in contestatie precum si Biroului electoral de circumscriptie nr. 99 Valea Mare Pravät. Definitiva BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANÄ NR. 29 NEAMT HOTÄRÄSTE: Art. 1. — Respinge, ca inadmisibile, contestatiile formulate de domnii Definitivä. Pronungatä în sedinga Biroului Electoral de Circumscriptie Judeÿeanä nr. 29 Nearnt, în data de 29 septembrie 2020. Prezenta hotärâre se aduce la cunostinÿä publicä prin afisare.

de cätre Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 6 Täsnad, înregistratä la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteanä nr.32 Satu Mare, sub nr.680/25.09.2020 Biroul Electoral de Circumscriptie Judegeanä nr.32 Satu Mare, întrunit în sedintä la data de 25.09.2020, constatä urmätoarete: — FORUMUL DEMOCRAT A Avocatul-presedinte de birou electoral Viorel Apostol a mai recunoscut, pe de alta parte, si ca fiica sa este loctiitorul sau in cadrul aceluiasi birou. Apostol spune ca totul este o razbunare, o lipsa de respect si de subordonare din partea celor care il vor revocat din functie. Ce tip de subordonare si fata de cine nu a mai precizat

Corpul experţilor electorali - Autoritatea Electorală

  1. Presedinte: Birou Electoral de Circumscriptie nr. 2 Reghin - jud. BADIU GABRIELA, Loctiitor - Birou Electoral de Circumscriptie nr. 2 Reghin - jud. MOLDOVAN MIHAELA ELENA MEMBRII: Kajcsa Andrea — membru PSD ; Pop Simion-Adrian - membru PNL. Olvedi Edith - membru USR, Fekete losif — membru PMP; Pädurean Mariana - membru Pr
  2. electoral a/ circumscriptiei oråsenesti, birou/ electoral a/ circumscriptiei municipa/e sau birou/ e/ectora/ a/ circumscriptie/ de sector a/ municipiu/ui Bucuresti, In contextul legal aråtat, având în vedere cä aceastå sesizare a fost depusä doar la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteanä nr.21 Harghita färå a tine con
  3. (4) Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti si birourile electorale de circumscriptie judeteana sunt formate din presedinte, un loctiitor al acestuia si din 13 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri în circumscriptiile electorale respective
  4. presedinte sau loctiitor al unui birou electoral de circumscriptie sau la Biroul Electoral de circumscripâie nr 39 Poiana Ilvei flind desemnate persoane cu studii economice în contradictoriu cu legislatia în vigoare. Analizând contestatia formulatä, Biroul Electoral de Circumscriptie Jude!eanä nr.
  5. Au formulat cereri de renuntare la funegia dc presedinte/locliitor al hirourilor electorale de circumscriptie urmitoarele persoane: S-a luat act dc renuntñri s-a procedat la tragerea la sorti din lista de rezervä eu potrivit disp. art. 26 alin. 5 din Legea 115/2015, in ordinea numerotärii circumscriptiilor, rezultatele fiind urnlätoarele.

Alegeri Locale 2020 - Instituția Prefectulu

  1. presedinte/e birou/ui e/ectora/ de circumscriptie, respectiv de presedinte/e oficiu/ui e/ectora/, caw/ municipiu/ui Bucuresti, în prezenta reprezentanti/or partide/or po/itice în birou/ e/ectora/ de circumscriptie sau oficiu/ e/ectora/ respectiv, în 48 de ore de /a data expirärii termenu/ui prevåzut din. (5), c
  2. (1) Pentru desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare, presedintele biroului electoral de circumscriptie comunica fiecarui presedinte de birou electoral al sectiei de votare numarul de candidaturi definitive ale fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice, aliante electorale si organizatii a cetatenilor apartinand.
  3. BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEAN NR. 3 ARGES DECIDE: Art. 1. Admite contestatia depusä la data de 11 august 2020 de cätre PARTIDUL PRO TROMÂNIA -FILIALA ARGE$, prin Av.Liviu Stancu, cu prwire la completarea Biroului Electoral de Circumscriptie Lunca Corbului dispune introducerea în componenta acestui birou a domnului DUMITR
  4. PRESEDINTE BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR.IO- ORASUL Redactat:Membru Birou Te Chirca Ancuta Manuela ZÅRNESTI Câtu Codruta Romana Maria Auxiliar: din Regulamentul de organizare functionare a birou\ilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020

(5). Constatarea incetarii de drept a calitatii de membru al unui birou electoral se face, in termen de 48 de ore de la intervenirea cazului, de catre presedintele biroului electoral ierarhic superior, iar in cazul Biroului Electoral Central, de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Art.1 îndepärtarea imediatä a persoanei respective din sectia de votare. (3) La birou/ electoral a/ sectiei de votare, persoanele acreditate pot stationa numai în spatiu/ stabilit în acest sens în sala de votare de cåtre presedinte/e biroului electoral a/ sectiei de votare. Art.3 PRESEDINTE B.E Judecå BUZÅU, zng administrative sau ap/icarea unor sancVJ7i contraventiona/e ori pena/e, sesizeazå autoritåti/e competente. Biroul Electoral de Circumscriptie Judegeanä nr. 10 Buzäu, întrunit în Sedinta din data de 04.09.2020, dupå dezbateri, cu majoritate, retine cä, potrivit dispoziÿiilor art. 79 alin. (4

Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteanä nr.31 Prahova HOTÄRÅSTE: Art. 1 Admite contestatia depusä de cäte Partidului Miscarea Popularä, reprezentat de Presedinte Nicoleta Cätälina Bozianu împotriva Hotârârii nr.24/31.08.2020 adoptatä de Biroul Electoral de Circumscriptie nr.67 comuna Mäneciu PRESEDINTE B.E.C. 111. Halip Maria. Title: BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR Author: noname Last modified by: Utilizator Created Date: 5/10/2012 9:40:00 AM Other titles: BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR.

BEJ Timis a anuntat ca a decis schimbarea conducerii Biroului Electoral de Circumscriptie Comunal nr. 94 dupa ce intre presedinte, loctiitor, dar si ceilalti membri au aparut certuri, iar desfasurarea in bune conditii a activitatii biroului a fost pusa sub semnul intrebarii. Acuzatiile i-au facut pe cei de la Biroul Electoral Judetean sa decida. Subsemnatul, Bulea Emilian Alexandru, Presedinte al Biroului Electoral de Circumscrip!ie nr.2 — Moreni, în prezenta loctiitorului aceluia$ birou electoral de circumscriptie, Muyat Giorgiana a membrilor biroului, precum în prezenta majoritä!ii reprezentantilor partidelor politice aliantelor electorale care au depus liste de candidac

REGULAMENT 03/08/2020 - Portal Legislativ - Pagina de star

respectiva. Biroul electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii are sediul in municipiul Bucuresti. (5) In termen de 48 de ore de la data constituirii birourilor electorale de circumscriptie, partidele politice parlamentare precum si grupu Incheiat azi 09.08.2020, cu ocazia completärii Biroului Electoral de Circumscriptie municipala nr.2 - Reghin, conform prevederilor art. 26 alin. 14 din Legea nr, 115/2015. Au participat: Presedinte: Birou Electoral de Circumscriptie nr. 2 Reghin - jud. BADIU GABRIELA, Loc!iitor - Birou Electoral de Circumscriptie nr. 2 Reghin -jud presedinte- Pîrcäläboiu Corina Mihaela loctiitor- Stefänescu Nicolae Lucian De asemenea, s-a procedat la tragerea la sorti a presedintilor si la alegeri, care nu este desemnat la un birou electoral de circumscriptie, este doamnul judecätor Nicolae Lucian Stefãnescu, retras de la Biroul Electoral Judetean respective. Biroul electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii are sediul in municipiul Bucuresti. (5) in termen de 48 de ore de la data constituirii birourilor electorale de circumscriptie, partidele politice parlamentare precum si grupu

122. Birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea şi sînt dizolvate, prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie care le-a constituit, de îndată ce Comisia Electorală Centrală (consiliul electoral de circumscripţie respectiv) a adus la cunoştinţă publică rezultatele finale. 123 BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR. 2 CAMPULUNG----- DATE DE CONTACT: Sediu: Str. Negru Vodă, nr. 127, Câmpulung, Argeș Telefon: 0790238737 / 0755265945 Email: ag.campulung@bec.ro Program de activitate: 10:00 - 18:00 ----- COMPONENTA: Judecator HUBERT Alina - Presedinte Consilier Juridic ANA Adrian - Loctiitor presedinte . ALBESCU Nicolae. BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANÄ NR. 26 MARAMURE9 pentru alegerea Senatului 9i a Camerei Deputatilor din anul 2020 Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr. 46, Palatul Administrativ, camera 104 presedinte/e birou/ui e/ectora/ de circumscripþe, respectiv de presedinte/e oficiu/ui e/ectora/, în caw/ municipiu/ui Bucuresti, In. Cu privire la fondul litigiului dintre parti, Curtea retine ca inscrisurile administrate in cauza, constand in Procesul verbal cuprinzand rezultatul tragerii la sorti a presedintilor si loctiitorilor Biroului Electoral Judetean si Birourilor Electorale de Circumscriptie, depus la dosarul instantei de fond la filele 7-10, confirma sustinerile. Afla aici: Cine este obligat sa devina platitor de TVA lunar; Afla aici: Cine este presedinte interimar la OFPDL Salaj; Afla aici: Cine este presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana; Afla aici: Cine este presedintele Consiliului de Administratie ale A.D.I. Afla aici: Cine sunt elevii olimpici la chimie si limba latin

si de domnul Szilagyi Marton împotriva Procesului- verbal nr.99/26.08.2020 privind stabilirea numärului de ordine pe toate buletinele de vot , întocmit de Biroul Electoral de Circumscripgie Comunalä nr.7 Acâs Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteanä nr.32 Satu Mare, întrunit in sedintä la data de 28.08.2020, constatä urmätoarele ANUNT TRAGERE LA SORTI MEMBRI IN BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA TULCEA 25 sept 2020 ora 12.pdf Proces Verbal TRAGERE LA SORTI PRESEDINTE BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE - 10 Carcaliu 21 sept 2020 ora 13.pd cätre birourile electorale de circumscriptie cätre Biroul Electoral Central a documentelor la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018: In cel mult 24 de ore de la încheierea scrutinului, fiecare birou electoral de circumscriptie totalizeazä rezultatele referendumului de la sectiile de votare din judet

Subsernnatii CIOBOTÄ VIOREL, presedinte al biroului electoral de circumscriptie nr. 5 IERNUT si BOCHES MARIA-ROMELA loctiitor, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea pentru alegerea autoritätilor administratiei publice locale, pentr Biroul Electoral de Circumscriptie nr.43 Comuna Obarsia de Camp Judetul Mehedinti Catre Institutia Prefectului Judetul Mehedinti In temeiul art. 29 din Legea 115/2015 va informarn ca Biroul Electoral de Circumscriptie nr.43 Comuna Obarsia de Camp, judetul Mehedinti isi desfasoara acuvitatea zilnic, pe durata 17.00, la sediul situat in comuna. Începând de joi, 9 iunie, se plătesc sumele de bani cuvenite celor care au avut calitatea de membri în cadrul birourilor electorale din secțiile de votare. Cei în cauza își pot ridica banii de la Direcția de Venituri (Taxe și impozite), zilnic, intre orele 9-14, cu documentul de identitate, desigur. Potrivit HG 53/2016, privind stabilirea [

ordinea rezu/tatå din tragerea /a sorti efectuatå de presedinte/e birou/ui e/ectora/ de circumscriptie, In prezenta majoritåtii membri/or acestuia; b) în etapa a doua, candidaturi/e depuse de partide/e po/itice 9i organizatii/e cetåteni/or apartinând minoritåti/or nationa/e, a/iante/e po/itice 9i a/iante/e e/ectora/e, a/te/e decât ce/ Biroul Electoral Lugoj si-a inceput activitatea si are sediul la etajul 1 al Primariei Lugoj. Candidaturile se depun in intervalul orar 10-16. La fel ca si in anii trecuti, potrivit prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea 176/2010, persoanele care candideaza pentru functiile de consilier judetean, consilier local, presedinte al consiliului. lista de candidati pentru alegerea Consiliului local Faget-PNL.pdf; program de lucru Birou Electoral de circumscriptie Faget.pdf; propunere candidatura pentru functia de primar Frîncu Dorin Pui.pdf; propunere de candidatura la alegerile locale pentru primar oras.pd

El este intotdeauna membru in biroul electoral, chiar si cand presedintele este prezent. In lipsa presedintelui, acesta conduce biroul electoral de circumscriptie. Chiar daca dupa lege secretarul este doar loctiitor, cele mai recente acte emise de birou s-au facut in lipsa judecatorului presedinte al biroului Hotărârea se afișează azi, 01.10.2018, la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie. Nr. 33 al Județului Sălaj și pe site-ul Instituției Prefectului Județului Sălaj, la Secțiunea Referendum 2018. PRESEDINTE Birou Electoral de Circumscripție Nr. 33 Sălaj. Judecător Santavan Lilian (5) Operatorul de calculator al biroului electoral al secției de votare primește o indemnizație de 85 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. (6) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare primesc câte o indemnizație de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile În vederea unei bune organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din 5 iunie 2016, persoanele cu studii juridice sunt invitate să depună cereri pentru a participa la tragerea la sorţi pentru funcţia de preşedinte sau locţiitor al unui birou electoral de circumscripţie

Mai exact, mecanismul infractional dezvoltat de faptuitori consta in incalcarea atributiilor de serviciu implicate de functia de Presedinte al Biroului Electoral de Circumscriptie, dar si utilizarea abuziva a influentei politice detinute in virtutea calitatii de Presedinte al unui partid politic - in vederea sprijirii candidatilor Aliantei. Adresa de e-mail: if.corbeanca@bec.ro Presedinte: Roxana Adriana Axinte — nr. de telefon 0790.23.90.90 Loctiitor: Mariana Mustata — nr. de telefon 0723.741.573 Telefon fix — nr. 0212666.031 Fax -nr. 021.2666.010 Program de lucru cu publicul: Birou Electoral de Circumscriptie nr. 20 — Luni — Duminica: 09:00 — 17:00 Comuna Corbeanc Presedinte Birou Electoral de Circumscriptie nr.90 Tigäna;i, Procuror ian-Mihai Birov! electoral de circumscriptie nr. 90 . Created Date: 9/21/2020 10:39:21 AM. Electoral de Circumscriptie Cornunalä nr. 70 Scundu cu nr. 9/01.06.2021; In conformitate cu prevederile art. 36 Legea 115/2015 : În cazurile în care într-o circumscriptie electoralä comunalä, oräseneascä, municipalä, de subdiviziune administrativ sub nr. 229/28.09.2020 la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteanä nr. 12 Cälärasi, prin care solicitä renumärarea tuturor buletinelor de vot pentru Presedintele Consiliului Judetean si Consiliul Judetean, din toate circumscriptiile electorale din judetul Cälära$

Proces verbal completare Biroului Electoral de

In temeiul dispozitiilor legale mentionate, Biroul electoral de circumscriptie nr. 42, avand tn vedere propriile decizii de admitere a propunerilor de acceptare a candidaturilor, constata ramanerea definitiva a unnatoarelor candidaturi, conform Anexelor nr. I - 23, nr. 25 - 40, nr. 42 ~i nr. 43. Locfiitor, Florescu Loredana Alina 2 ' BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE AL MUNICIPIULUI într-un birou electoral de circumscriptie sau într-un oficiu electoral, rezultã cã ALDE nu poate desemna niciun presedinte, un loctiitor al acestuia, un reprezentant al Autoritälii Electorale Permanente si din cel mult Procese verbale de completare a Biroului electoral de circumscriptie aici; Sedii birouri electorale de circumscriptie si program de activitate aici; Tragere la sorti presedinti/loctiitori aici . Hotararea BEJ 1 privind soluționarea contestației formulate de Asociația Partida Romilor Pro-Europa prin care se contestă Procesul Verbal nr Respinge plângerea formulatä de domnul Neagoe Marian — presedinte al Partidei Romilor Pro Europa, înregistratä la Biroul Electoral de Circumscriptie Municipalä nr.2 Câmpulung cu nr. 204/14.09.2020 c (3) Aliantele electorale se inregistreaza la biroul electoral de circumscriptie judeteana sau la biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, dupa caz, in maximum 10 zile de la data infiintarii birourilor electorale. In cazurile prevazute la art. 33 alin

ALEGERI LOCALE 2016: LISTA preşedinţilor și locțiitorilor

-Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.4 Bacau, Domnule presedinte, In atentia Biroului Electoral Central; de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia isi desfasoara activitatea membrii din fiecare birou electoral, fie central, judetean, municipal, orasenesc sau comunal, sa va autosesizati in legatura cu fapte. BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR. 4. ORASUL BAICOI. JUDETUL PRAHOVA. PROCES VERBAL. Incheiat. astazi, 09.0. 8.20. 20, orele. 13,00 la . sediul. Biroului. înmâneazä presedintelui sectiei de votare nr.440, iar un exemplar ramane la Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 62. Biroul electoral de circumscripÿie nr. 62 L 2020 LOCTIITOR BUZILA IONE-LA -MARIA PRESEDINTE, AITAJ BEC NR.62 PSD - PNL USR POP TEODOR EMANOIL MAROSSY ZOLTAN COVACI ANAMARIA-IONEJ UDMR - ZSIGMOND HILDA AMAL Buzäu si Biroului Electoral de Circumscripÿie Comunalä nr. 10 Berca. Prezenta hotärâre se aduce la cunostingä publicä prin afisarea la sediul Biroului Electoral de Circumscripÿie Judegeanä nr. 10 Buzäu si pe site-ul Institutiei Prefectului - Judegul Buzäu astäzi 11.08.2020, ora 1600. PRESEDINTE B.E.C.J. nr Birou\ electora\ Dar problemele nu s-au terminat aici. Candidatul PP-DD din Polovragi a găsit la ora 21.00, când a mers să își înregistreze dosarul de candidatură, Biroul electoral închis. Doar după ce au fost anunțați cei de la BEJ de această problemă a ajuns la fața locului președinta circumscripției pentru a prelua dosarul candidatului

A fost desemnat președintele Biroului Electoral de

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR.18 HOTÄRÂREA nr. 5 din 17.08.2020 privind acceptarea listei de candidati, pentru functia de consilier în consiliul local al comunei BOTESTI, judetul Neamt, înaintatä de Alianta USR Plus Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 Artu3a Prezenta Hotärâre se afiseazä la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 63 Mosnita Nouä si pe site-ul primariei Mosnita Nouä la Secÿiunea Birou/ E/ectora/ de Circumscriptie nr. 63 Presedinte, Judecator Adriana Roate (12) din Legea nr. 208/2015 În cazul în care un expert electoral nu poate îndeplini funcţia de preşedinte al unui birou electoral al unei secţii de votare sau funcţia de locţiitor al acestuia cu ocazia unor alegeri este obligat să solicite în scris Autorităţii Electorale Permanente suspendarea din corpul experţilor electorali. BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE ELECTORALÄ COMUNALÄ NR.90 Pentru alegerea autoritä!ilor administratiei publice locale din anul 2020 Strada Principalä, nr. 162 sat.com Tigäna§i, jud. lasi Telefon: 0712.001179; Mail: is.tiganasi@bec.ro Nr.127 din 21.09-2020 Anunt, In temeiul legii n. 115/2015, cu modificärile s

ORD DE URGENTA 26 04/02/2020 - Portal Legislati

Subsemnaÿii Coroama Lucian Norbert, presedinte al Biroului Electoral de Circumscripÿie nr.80 Satchinez si Stroescu Chascear Sonia Andreia locÿiitor al acestuia, În conformitate cu prevederile art.26, alin (14) din Legea nr.115/2015: În terme înmâneazä presedintelui sectiei de votare nr.441, iar un exemplar ramane la Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 62. MIJQ de circumscriP9e N. 62 LOCTIITOR BUZILA IONE-LA -MARIA PRESEDINTE, AJTAI IOAN-ANDREI MEMBRII BEC NR.62 PSD - POP TEODOR EMANOIL PNC - MAROSSY ZOLTAN USR - covAa ANAMARIA-IONE UDMR - ZSIGMOND HILDA AMA-I În motivarea apelului s-a arătat că, în conformitate cu prevederile art. 121 alin. 2 din Legea nr. 115/2015 , a fost detașat ope legis la Biroul electoral de circumscripție Albești, pe perioada 10.04.2016 - 08.06.2016, în funcția de locțiitor al președintelui acestui birou electoral Blocul electoral ACUM îi cere Comisiei Electorale Centrale (CEC) s-o demită pe șefa Consiliului Electoral de Circumscripție Nisporeni, Ana Buhnea, după ce listele de subscripție cu semnăturile în favoarea candidatului acestui bloc din circumscripția nr. 17 Nisporeni, Ion Terguță, ar fi fost făcute publice

componenta biroului electoral de circumscriptie nr. 6 bolintin deal, judetul giurgiu - descarca. presedinte:radut marius laurentiu. loctiitor:radut alexandrina. program de lucru birou electoral de circumscriptie nr. 6 bolintin deal: 10.00 - 18.00 - descarc Presedinte Birou Electoral de Circumscriptie, Loctiitor, Mădălina Lelia ȘURCULESCU Cătălin -Daniel LAZĂR Membri reprezentant PSD Flavia-Daniela VARABIEV _____ reprezentant PNL Vasilica DINU _____ reprezentant USR Elena Mădălina DIMA. Prin Tragerea la sorti din data de 0708.2020, desfäsuratä la Tribunalul Neamt au fost învestiti ca membri ai Biroului Electoral de Circumscriptie Electorala nr.6 Agapia, urmätorii: jr. ILIOI ELENA-DOINA - PRESEDINTE al Biroului Electoral de Circumscriptie nr.6 Agapia, jr.BURCULET ALIS NICOLETA - LOCTIITOR al Biroului Electoral de